Jag skäms

  • Söndag 3 Maj 2015 2015-05-03
E-post 0

Regeringen framställer ofta nyanlända som högutbildade som snabbt kan matchas i arbete. Men hälften av dem har högst grundskoleutbildning visar en ny rapport från Almega. Totalt finns 227 000 kortutbildade arbetslösa utlandsfödda som regeringen helt saknar integrationsstrategi för. De kortutbildades sysselsättning föll till 35 procent efter finanskrisen och har inte återhämtat sig. Lägst är kortutbildade Afrikaföddas sysselsättning – 25 procent.

Så kan Almegas rapport sammanfattas som presenteras i en debattartikel i SvD idag. En debattartikel som inte hade kunnat presenteras för ett år sedan utan att gapvänstern kunnat skrika ”Rasister”. Det har hänt något i åsiktskorridoren. Men ingenting har hänt i integrationspolitiken. Kortutbildade är dessutom, vilket inte framgår av artikeln, i förkrossande majoritet. I den somaliska gruppen står de för 58 procent av de nyanlända, i den syriska för 39 procent. Med kortutbildning följer, som Almega är inne på, behovet av en låglönemarknad. Med allt vad det innebär.

Finns då denna arbetsmarknad idag? Ja. Och nej. Den finns inte i några bredare termer men den finns. En arbetsuppgift är rensningen av fröstabbar i betodlingar, ett manuellt arbete som bäst löses i stora arbetslag som gallrar ur dessa fröstabbar manuellt och går i bredd över odlingarna. Ett tungt arbete som jordbrukssektorn än så länge inte lyckats automatisera, ett arbete som jordbruket har haft svårt att rekrytera till. Behovet finns bara under några veckor och måste genomföras snabbt. Under någon eller några veckor måste gallringen ske, därefter är det för sent. Åker du över Skånes slätter denna tid, och ser arbetslagen gallra, kommer du slås av en sak. Sannolikheten att du ser män, ja – det är främst män som gallrar då arbetet är tungt – från gruppen inrikesfödda etninska svenskar eller från Nordafrika eller Mellanöstern minimal. Istället ser du polacker, litauer och ukrainare. Varför? Dels för att Arbetsförmedlingens regelverk har svårt att hantera denna typ av säsongsarbete inom ramen för deras program eller ersättningssystem, dels för att det bara är östeuropéer som är vana vid denna typ av mycket hårda och tunga arbetsuppgifter. En arbetsuppgift som det tar femton minuter att lära sig som du sedan skall utföra, i samma rörelse, 12 timmar per dag. I två veckors tid. Naturen, och grödors otrevliga benägenhet att inte honorera 40 timmars arbetsvecka, medger inte att alla de självklarheter vi ser inom arbetstidsregleringen, gäller inte inom jordbrukssektorn.

Men likväl så behöver vi migration. I gårdagens avsnitt av SR Konflikt så framgår det med viss tydlighet men, och tyvärr kommer det först i slutet på programmet, det förutsätter att migranterna snabbt kan hitta ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

 

Dagens situation är helt enkelt inte hållbar och i programmet framgår det att vi bör öka vår arbetsmarknadsorienterade invandring eller genomföra mer noggranna selekteringar redan i flyktinglägren. Detta gör bland annat Australien vilket inte framgår av Almegas rapport. Återigen jämför marknadsliberala tankesmedjor oss med länder som inte är relevanta. Dessutom görs ingen jämförelse av en piska som ligger på migranterna i form av ett glesare välfärdssystem. I Michigan, USA, är tiden för försörjningsstöd endast fem år på ungefär halva vår nivå i relativa tal och då betalas hälften ut i matkuponger.

Men. I allt väsentligt bra av Almega att ta debatten ett steg till och att vi får en ny röst. Siffrorna är inte nya men nu börjar antalet röster bli besvärande många för alla de som hävdar migrationens lönsamhet. Dessa blir bara tystare och tystare idag, tyvärr med statsministern och hans tidigare kollega Fredrik Reinfeldt som några av de sista som på fullt allvar påstår att av de 500 000 migranter, varav 300 000 i yrkesverksam ålder, som kommer de närmaste åren och som skall rädda oss utgörs av minst 150 000 vuxna människor med kortutbildning och som inte har en adekvat profil för den svenska produktionen. Med de 227 000 som redan finns här närmar vi oss halvmiljonen vuxna kvinnor och män som kommer hamna i bidrag och utanförskap. Ett bidragsberoende och utanförskap som de i många fall kommer föra vidare i minst en generation. Ett bidragsberoende som våra inrikesfödda fattigpensionärer är väl förtrogna med. Den senare gruppen är nu uppe i 225 000 personer. Vi har med andra ord en halv miljon svenskar, inrikes- respektive utrikesfödda, som vare sig förra eller nuvarande regering vare sig vill prata om eller har en klar idé om. En grupp som kommer fyllas på i snabbare takt än befolkningsökningen.

Inställningen till dessa två grupper, som står helt utanför samhället, kan inte betecknas som annat än en skam för ett socialdemokratiskt arbetareparti. Dels att det förhåller sig på det sättet men även att det står en svetsare på första maj och inte nämner dessa två grupper med ett enda ord. Vi har en arbetare som statsminister, en partikamrat till mig, som låtsas som en halv miljon personers livsöden och livsbetingelser inte finns. Om det är så att det beror på att han inte vet om det, om han inte har empati nog att ta in verkigheten eller att han inte har en endaste idé om hur han skall ta dessa personer in i gemenskapen vet jag inte men det är illa.

Jag skäms som socialdemokrat när jag så sent som förra veckan pratade med en fattigpensionär som för sitt uppehälle nu tvingas slåss mot tiggare och andra längst ner på samhällstrappan om de få tomburkar som de kan hitta. Jag skäms när jag ser hur starka unga utlandsfödda män hamnar allt längre ner i drogmissbruk och misär för att ingen politiker har en klar idé om hur de ska kunna få ett jobb inom två år efter ankomst. Att den senare gruppen vägrar inse att vi måste börja skapa låglönejobb för att det ska gå runt. Att med jobb skapa människovärde. Att med en pension du kan leva på skapa människovärde. För dessa grupper finns ingen företrädare. För alla kortutbildade och fattigpensionärer finns idag ingen röst i det parti som säger sig stå på barrikaderna för systemkritik och mot orätter.

Jag skäms.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.