Margot Wallströms näsa för affärer

  • Fredag 22 Maj 2015 2015-05-22
E-post 0

Margot Wallström (S) får nytt uppdrag – av FN-chefen Ban Ki-moon. Den svenska utrikesministern tar plats i toppråd som ska ge förslag för hur FN:s pengar ska användas.

De senaste årens svåra humanitära kriser i länder som Syrien, Sydsudan och Nepal visar tydligt på behovet nya lösningar och infallsvinklar inom humanitär finansiering,

säger Wallström.

Det är ingen hemlighet vare sig på Utrikesdepartementet eller inom internationella diplomatiska kretsar att Margot Wallströms talang för att befinna sig i rätt korridor vid rätt tillfälle när toppjobb fördelas är välutvecklad. Under slutet av sin andra period som EU-kommissionär syntes hon frekvent i FN-skrapan i New York. Med känt resultat – två år som Ban Ki-moons särskilda sändebud för kvinnor som utsatts för sexuellt våld i konflikter. Under våren 2014, som uttråkad förtidspensionär, syntes hon från februari frekvent i Cephalus med känt resultat. Sju månader senare kunde hon inta Carl Bildts forna tjänsterum i Arvsfurstens palats.

Även om hon skall fortsätta som svensk utrikesminister, i varje fall formellt, kommer det nya uppdraget kräva en hel del uppmärksamhet från annat. Som till exempel relationerna i Mellanöstern. Det är ingen hemlighet att Wallströms kort i Arabförbundet är svaga, inte heller något nytt att hon heller inte är väl sedd i Tel Aviv. Sannolikt blev det inte bättre av att Sverige – som i praktiken enda EU-land – inte skickade någon officiell delegation, ens på lägsta nivå, till den femte internationella konferensen mot antsemitism. Denna konferens är ett återkommande forum för internationellt utbyte av erfarenheter i det internationella arbetet mot antisemitism. Du kan läsa såväl inbjudan, den israeliska presidentens tal som arbetsgruppernas resultat längst ner som inbäddad fil.

Tyskland valde, i motsatts till Sverige som inte ens skickade en politiskt sakkunnig, att skicka sin tyngsta minister, justitieministern. Du kan läsa såväl den israeliske presidentens välkomsttal samt vad de olika fokusgrupperna kom fram till under denna konferens. Ledarsidorna.se ställde frågan till kulturminister Alice Bah Kuhnkes presskontakt Kristoffer Talltorp som lät meddela att kulturministern inte ägde denna fråga utan att den sorterade under utrikesministern numera. Utrikesministerns presskontakt fick då frågan, med hänvisning till Talltorps och därmed Kuhnkes svar, om varför inte Sverige skickat någon representant. Utan svar så här långt. Ur detta kan vi dra ett antal sannolika antaganden:

  • Wallström inser nu till slut att hennes kort i Mellanöstern för överskådlig tid är svaga eller obefintliga. Hon är helt enkelt inte välkommen ens som privatperson i vissa länder. Mellanöstern är därmed ointressant att lägga tid på för framtida jobb. Oavsett statsministerns löften om kamp mot antisemitism.
  • Wallström sneglar även på hemmaopinionen. Hon är inte obegåvad i omsorgen om sin egen framtid och inser parallellerna med dramaturgin kring Stefan Löfvens husbygge vid fritidsfastigheten. För Mona Sahlin tog det en vecka efter den första artikeln i Tobleronedrevet tog fart, för Håkan Juholt ett par dagar. Bägge blev förlorande hästar och sannolikt gör Wallström bedömningen att de svenska maktkorridorerna idag lämpar sig illa för karriärplanering. Det vi kan se är en förberedelse för en “Exit”. Faller regeringen under hösten omintetgörs framtida toppjobb.
  • Om vi ser till Stefan Löfvens kraftfulla tal på årsdagen av Förintelsen så återstår idag ingenting av värde. Snarare tvärtom, signalen att inte skicka någon officiell representant alls till den Internationella konferensen mot Antisemitism kommer ses som en skymf mot samtliga judiska organisationer i såväl Sverige som internationellt. Om det är Löfvens eller Wallströms beslut eller icke-beslut är ointressant. Det enda som kan vara av intresse är hur medveten Löfven var om vilken signal som skickades till Tel Aviv och till olika judiska församlingar i Sverige. Han kan komma att bli betraktad som en bluffare.

Margot Wallströms omsorger är nog den bästa politiska indikator vi kan ha idag. När hon börjar kratta manegen för nya jobb har dagens arbetsuppgifter för henne närmat sig vägs ände. Och som sin vana trogen drygar hon ut sitt CV med ytterligare en tung post samtidigt som referensen – en bottenfrusen relation med såväl Arabförbund som Israel – följer exakt samma mönster som tidigare.

Wallström har ett lysande CV men usla referenser. Men underskatta aldrig den Wallströmska näsan för affärer. Där hon är, där är platsen att vara.

 

Inbjudan samt protokoll från konferensen nedan:

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.