Skammen eller ilskan

  • Tisdag 5 maj 2015 2015-05-05
E-post 0

Varje år justeras de så kallade basbeloppen, som används för att räkna ut olika ersättningsnivåer och skatter. Avsikten med basbeloppen är att de ska justera för inflationen. Inflationen är just nu låg och därför är förändringarna små. Efter några år med sänkningar kommer inkomstpensionerna att höjas efter årsskiftet. Enligt en uträkning från Swedbank kommer höjningen uppgå till knappt 110 kronor för den med en pension på 12 000 kronor. Höjningen av garantipensionen, för de 225 000 fattigpensionärer som endast har denna, uppgår till modesta 18 kronor per månad för den som är ogift, och 16 kronor för den som är gift.

Enligt Pensionsmyndigheten har 12 procent av dem som är över 65 år en låg ekonomisk standard. Det är en EU-definition på relativ fattigdom, som innebär att ha en inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten. För Sverige är det 11 100 kronor i månaden efter skatt 2014. För att kompensera för detta har Sverige ett antal andra mekanismer, drygt en av tio får bostadstillägg och en av hundra har äldreförsörjningsstöd. Men ingenting av detta kan du få del av om du har det minsta på banken.

I ett flertal Socialdemokratiska Arbetarekommuner, bland annat i Tyresö, var ett av vallöftena att inte höja taxorna för bland annat hemtjänsten. Tyresö kommun lät genomföra en folkomröstning förra mandatperioden och i folkomröstningen sade 83 procent av de röstande nej till de nya taxorna. Socialdemokraterna Tyresö kommun är inte den enda kommunen som gjort framför allt de äldre, och fattiga, pensionärernas fråga till sin.

Skärmavbild 2015-05-05 kl. 18.25.21

Socialdemokraterna är dessutom sannolikt det parti som är mest intimt förknippad med pensionärernas välmående. Hur många har inte sett den klassiska valaffischen ”Gärna medalj men först en rejäl pension”. Pensionärerna är en trogen och pålitlig väljargrupp. Ingen fråga ägs så starkt som denna av Socialdemokraterna.

Skärmavbild 2015-05-05 kl. 18.54.39

Idag kan vi i Västerviks Tidning, VT, läsa om hur den socialdemokratiskt ledda regeringen vill ge kommunerna rätt att kräva högre avgifter för hemtjänst. Förslaget får hård kritik för att slå mot de fattigaste pensionärerna och även om förslaget än så länge bara har gått ut på remiss så andas tankegodset allt det som socialdemokratin inte står för historiskt. Statsrådet Åsa Regnér, med ansvar för äldrefrågor har inte kunnat svara på frågor då hon varit på resande fot men bara att ens tänka tanken borde föranlett en viss beredskap från hennes sida om hon tänkt till på att kunna svara på frågor.

Hennes pressekreterare kunde inte svara på någon av de frågor jag ställde och den politiskt sakkunnige valde att vara oanträffbar. Då blir det inte bättre än så här.

EDIT:

Har nu fått kontakt med politiskt sakkunnig. Contentan är följande:

Förslaget är en departementspromemoria som gått ut på remiss inför höstens budgetproposition.

  1. Beloppet som höjs kommer påverka 78 000 pensionärer med pensioner över brytpunkten, dessa kommer betala mer för sin hemtjänst.
  2. För ett mellanskikt kommer dessa kompenseras med höjda bostadsbidrag.
  3. De fattigaste kommer inte påverkas alls.

SLUT EDIT

EDIT 2:

De reella motiven nu klarlagda:

Skärmavbild 2015-05-05 kl. 20.47.21

Regeringen avser med andra ord minska bidragen till kommunerna och därmed vältra över kostnaden på 78 000 pensionärer.

Motiven därmed klarlagda.

SLUT EDIT

Missarna från regeringen Löfven och de svek som nu följer slag i slag börjar bli minst sagt besvärande. Att svika löften är något som stänker på hela det socialdemokratiska idéarvet och att svika de svagastes förhoppning – de utan röster – är ännu värre. Att rulla över kostnaderna på kommunerna gör det inte bättre.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se