Den rasistiska arbetsmarknaden

  • Torsdag 11 Jun 2015 2015-06-11
E-post 0

Läkare med utländsk utbildning har idag svårare att klara kraven för att kunna godkännas som läkare i Sverige. AT-nämnden är oroade över försämringen av den medicinska kompetensnivån som beskriver problemet på SvD Brännpunkt. Denna artikel hade sannolikt inte kunnat skrivas för ett år sedan utan att den postmoderna identitetsvänstern hade brustit ut i ett unisont ”RASIST”. Det är så här verkligheten ser ut och det är nu allt färre som klamrar sig fast vid myten om alla rymdforskare och hjärnkirurger som flyr till Sverige. Dessvärre tillhör Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, en av dessa.

De kompetenskrav som reglerar den vård som ges vid svenska vårdcentraler och sjukhus måste vara absoluta för patientsäkerhetens skull. Även de villkor som omger anställningarna är absoluta. En syrisk barnmorska, som klarar kraven och vill arbeta som barnmorska skall vara helt på det klara att i Sverige innebär det även att biträda vid utförandet av aborter. Det finns inget rasistiskt eller kränkande i kraven. Däremot kan det mycket väl så att vi kränker den enskilde patienten om vi avkall på kompetensen och andra krav.

Men det som inte så många pratar om är alla de som kommer som saknar gymnasiekompetens. Hela 58 procent av den somaliska gruppen i arbetsför ålder saknar denna, motsvarande siffra för den syriska gruppen är 39 procent. Ser vi till den somaliska gruppen så pekar internationella studier på att endast 18,5 procent fullgjort sexårig grundskola samt för den syriska att mediantiden i utbildning ligger på 7,3 år mot Sveriges 11,8 år för de i arbetsför ålder. Rasism att peka på detta säger den postmoderna identitetsvänstern. Realism är sannolikt en något mer adekvat term – dessa nyanlända har rätt, till och med en skyldighet, att bidra till sin egen försörjning och inte behöva leva ett helt yrkesliv i Sverige på bidrag. Om denna arbetsmarknad talar ingen idag och det är där de verkliga utmaningarna ligger.

Den högutbildade delen av de nyanlända är förhållandevis enkel att komma tillrätta med. De får helt enkelt testas mot olika nivåer som motsvarar deras inriktning på examina. Om en syrisk läkare hamnar som sjuksköterska så får det bli så, inte svårare än så. Om en libysk civilingenjör hamnar på samma nivå som en svensk gymnasietekniker så får det bli så. Jobb finns för dem båda två. Men resten, det är där utmaningen ligger. Att snabbt, inom något eller några få år efter ankomst, få ut dessa i sysselsättning. Och skall det lyckas krävs att vi i grunden gör om den svenska arbetsmarknaden. I innehåll och i lönestruktur. Någon annan väg gives icke med bibehållande av dagens volymer.

Det finns inget rasistiskt i att konstatera detta om plus och minus skall gå ihop.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.