En fjäril gör ingen sommar

  • Onsdag 3 jun 2015 2015-06-03
E-post 0

Med den syriska flyktingvågen har Sverige fått den största akademiska tillströmningen hittills. Mer än var tredje syrier som anländer har en högskoleutbildning med sig i bagaget, visar en granskning som SVT Nyheter gjort. Siffrorna baserar sig på Arbetsförmedlingens statistik över deltagarna i etableringsuppdraget – där vuxna flyktingar skrivs in efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Utbildningsnivån hos syrierna är 10 procent högre än snittet för samtliga inskrivna arbetssökande hos AF.

Vad SVT Nyheter dock inte säger är hur pass adekvat dessa examina är för den svenska arbetsmarknaden. En syrisk sjuksköterska kan jämföras med en svensk undersköterskas när vi ser till vilka roller och funktioner dessa representerar, en annan är att andelen med lägre utbildning som anländer är fortsatt höga. Lika stor andel som har en högskoleexamen från Syrien har inte fullbordat gymnasium. I det somaliska fallet har är det så många som 58 procent som ej har fullgjort detta. Vi bör även peka på att enligt FN:s statistik har endast 18,5 procent fullgjort sexårig folkskola.

Det finns god anledning att rikta kraftig kritik mot medias nyhetsrapportering. Kvantitativa siffror, som de som SVT redovisar, säger ingenting om innehållet i dessa examina. Vi kan fundera på vad en agronomexamen avsedd för ett ökenklimat som Syrien och Somalia skall användas till i Skånes jordbruksproduktion. Vi kan fundera på vad en civilingenjörsexamen är värd i Sverige – som ligger i teknikens framkant – om den kommer från ett land med ingen industri att tala om. Detta är inte att förringa de kompetenserna, det är mer att konstatera att rollerna dessa examina är avsedda för inte har någon plats på den svenska arbetsmarknaden.

Jag är inte säker på att Arbetsförmedlingen eller andra verk levererar rätt beslutsunderlag till regeringen längre. Många av de utspel som görs, och mål som formuleras, saknar i allt väsentligt ett genomarbetat underlag. De goda nyheterna blåses medvetet upp för att dölja annat.

En fjäril gör ingen sommar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se