En lång historia

  • Torsdag 4 jun 2015 2015-06-04
E-post 0

Regeringens kommande proposition som syftar till tvingande lagstiftning ser redan efter ett dygn att gå papperskorgen till mötes, ungefär på samma sätt som Gabriel Wikströms lagförslag. Det saknar stöd i Riksdagen och har sannolikt skapat stor oro i kommuner runt om i landet. I onödan.

Migrationsfrågan har spelats ner av det största regeringsbärande partiet, socialdemokraterna, under snart nio år sedan Mona Sahlin tog över partiledarskapet. Det har internt blivit rasistiskt att framföra såväl oro som kritik, något som förstärkts sedan 2010 när hennes kommunikationschef, Karin Pettersson, gick över till Aftonbladet och tog med sig Anders Lindberg – tidigare Sahlins ansvarig för omvärldsbevakning. Idag ser vi priset av detta, ett parti som saknar i allt väsentligt kompetens inom området, ett område som av väljarna rankas högre än skolfrågorna. Tafattheten i regerandet spelar även in, som ”samarbetsregering” borde Stefan Löfven jobbat mer med riksdagen för att sondera vilket stöd olika typer av åtgärder skulle få. Nu lanseras förslag som åker på pumpen direkt. Med allt vad det innebär.

Förslaget hade dessutom en klar explositionspotential inbyggt i sig från början, det skulle i praktiken inneburit att nyanlända går före i bostadskön vilket inte skulle setts med blida ögon av väljarna. Men vad är annars alternativet? Nu kommer de få sitta kvar på dyra anläggningsboenden eller fortsatt dela leva i trångboddhet inhysta hos landsmän eller i bästa fall släktingar.

Det finns ingen anledning att kommentera förslaget ytterligare annat än att så länge Miljöpartiet sitter i regeringsställning kommer inga förslag som minskar volymerna kunna införas och vi kommer därmed leva vidare med en redan urspårad situation. Regeringen får som på köpet ytterligare sten på börda genom att inte kunna regera effektivt. Ordet ”Samarbetsregering” får nu samma substans som näringsminister Mikael Dambergs mening ”Det går alltid bra för oss socialdemokrater”. Ingen. Vi närmar oss nu det slutliga parlamentariska och migrationspolitiska haveriet.

Historien om denna resa är lång och det finns vissa som nog gör klokt i att försvinna från scenen i god tid innan den tecknats ned.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se