FN:s resolution 2178

  • Fredag 19 jun 2015 2015-06-19
E-post 0

Integrationspolisen Ulf Boström tycker att det tar för lång tid att sätta stopp för IS-rekryteringen. Redan förra året skickade han sin egen plan till polisledningen och Mona Sahlin rapporterar GP.

Vi behöver inte mer kunskap, vi behöver agera. 

Integrationspolisen Boström har i varje fall en mycket konkret lista på åtgärder, åtgärder som dels ligger de danska och den internationelle samordnaren nära och kan mycket väl fungera som ett första steg. Efter min resa i Nordafrika så vill jag nog ändock se en komplettering. Dels att rådande hatbrottslagstiftning även omfattar hatpredikanter, dels att vi för in mekanismer för att kunna bryta sociala strukturer. Det skall inte vara möjligt att sprida hatbudskap eller kunna ens återvända till sina gamla miljöer efter supportresor till bland annat IS eller de nationalistiska styrkorna i Ukraina. Det skall inte vara möjligt att återvända som ”hjälte” till sitt gamla bostadsområde. En omvänd kommunarrest, helt enkelt kommunalt tillträdesförbud, är möjligt att införa för dessa grupper med dagens lagstiftning.

Det finns ingenting att invända mot den inställningen Boström uppvisar. Regeringens sinkning av lagstiftningsarbetet förtjänar ingenting annat än kraftig kritik. Det har funnits, och finns, en inställning i bland annat Justitiedepartementets politiska ledning att problemet med IS ”kanske skulle gå över” vilket då skulle överbrygga de olika viljorna i regeringen. Vissa har haft som ambition att gå hårdare fram, andra har velat vattna ur förslaget eller helt enkelt stoppa det.

Idag kan Sverige visa upp den svagaste lagstiftningen i Europa på området och den i särklass lusigaste implementeringsprocessen av FN:s resolution 2178. Av en ren händelse en av få resolutioner där full enighet har rått i Säkerhetsrådet vilket torde skicka en signal om den globala enigheten. Huruvida Sverige av omvärlden med vår politiska lednings inställning kan anses som en lämplig kandidat till FN:s säkerhetsråd och skall belönas med ett av de mandat som av hävd faller till Europa får framtiden utvisa.

Idag finns det ingenting som pekar på att den attityden till ett globalt problems resolutioner borde premieras erfar Ledarsidorna.se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se