Gårdagens sanningar blir dagens osanningar

  • Tisdag 2 jun 2015 2015-06-02
E-post 0

Marocko har drabbats av flera terrordåd och runt 2.500 marockaner slåss i dag för IS, Islamiska staten i Syrien och Irak. Nu har landet skapat en ny underrättelsetjänst, marockanska BCIJ, för att snabbare kunna slå till mot misstänkta terrorceller i landet rapporterar SVT. I Marocko har man de senaste åren skärpt kampen mot terrorismen genom en mängd åtgärder såsom ny terroristlagstiftning och ny underrrättelseorganisation som samarbetar nära med polis och specialstyrkor. Var tredje vecka, i snitt, har en misstänkt terrorcell avslöjats i landet.

Det är ingen slump att Marocko klarat sig undan den arabiska vårens söndrande följdverkningar. En sådan faktor är den relativt kungen Muhammed VI som kan uppvisa ett rakt nedstigande släktskap med Profeten med samma namn, den andra faktorn är hans personliga övertygelse om att förhandling med – inte mot – islamistiska krafter är vägen framåt. Vid de allmänna valen 2014 vann det islamistiska Justice and Development Party (PJD). För en utomstående betraktare hade detta kanske per automatik inneburit en islamisering av konstitutionen men utvecklingen har gått i en annorlunda riktning. En riktning som faktiskt fångar upp filosofen Ibn Rushd (ej att förväxla med det svenska folkbildningsförbundet som tagit namnet) som levde på 1100-talet. En starkt sekulariserad konstitution där fler minoriteter än tidigare erkändes. Såsom kristna och judar men även andra kulturella identiteter som berber och touareger.

En nyckel till detta, som hänger ihop med Marockos anti-terrorlagstiftning, är att komma in i moskéerna och samarbeta med – inte motarbeta – den teologiska utvecklingen. Exakt det som Kemal Atatürk gjorde i Turkiet och exakt inte det som Reza Shah Pahlavi gjorde i Iran. Turkiet är idag, ur ett västeuropeiskt sekulärt perspektiv, en relativ demokrati. Iran är klassat som terrorstat. Det är därmed ingen slump att fler och fler nordafrikanska länder nu sneglar på hur Marocko löser utmaningarna med radikaliseringen av vissa delar av Islam, inte heller ett oväntat sammanträffande att Etiopien sedan två veckor har fullt utvecklade diplomatiska förbindelser med Marocko. Även GCC, Gulf Corporation Council, ligger långt framme i utvecklingen av handel och andra multilaterala samarbeten.

Hur detta utvecklas är svårt att sia om, alternativen är än så länge för många med alltför många okända och osäkra faktorer. Det kan inte uteslutas att vi ser hur den arabiska och afrikanska politiska kartan ritas om i grunden och i realtid nu. Att gårdagens sanningar kan komma att behöva omvärderas och bli dagens osanningar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se