Herr inrikesminister Ygeman är en handlingens man!

  • Tisdag 16 Jun 2015 2015-06-16
E-post 0

Tusentals kilo konstgödsel som innehåller sprängämnet ammoniumnitrat är rapporterat stulet i Sverige. Efter SvD:s att 19,5 ton försvunnit avslöjande säger inrikesminister Anders Ygeman (S) att han oroas av uppgifterna. Nu kan regelverket komma att ses över. Inrikesministern reagerar med kraft.

Låt oss gå igenom sakläget först innan vi i ett kollektivt rus av handlingskraft rasar vidare i den Ygemanska tangentens riktning:

  • Konstgödseln förvaras i säckar om 750 kg styck.
  • Gödseln kostar, utan rabatter, två kronor per kg eller 1 500 kronor för en säck.
  • Stulen gödsel är en vanlig handelsvara i Baltikum och inbringar runt 750 kronor säcken.
  • Den förvaras i regel i obevakade men larmade förrådsutrymmen på jordbruken det används.
  • En normal lagerhållning av konst- eller mineralgödsel för ett större jordbruk, runt 1 000 hektar, kan ligga på 500 säckar. 19,5 ton som försvunnit är lika med 26 säckar.
  • Svinnet per år ligger under en procent eller allt mellan 1-9 säckar per år  som fastnar i spridare, spill eller som kasseras efter rengöring.
  • En förlust på 8-9 säckar märks, med andra ord, inte av med ett så pass stort lager.
  • I Sverige har vi idag 71 000 jord- eller lantbruk med en snittareal om 37 hektar, givet att hälften är jordbruk och med samma lagerhållning som en gård på 1 000 hektar ger det en lagerhållning om 700 000 säckar mineralgödsel. Spridda över hela Sverige. I delvis helt obevakade och olarmade förråd och utan polisens uttryckningstjänst på plats om det ens fanns larm.

En god vän till mig är jordbrukare och har just ett så stort lager med exakt denna mineralgödsel i sitt förråd. I kommunen han bor har polisen numera bara en polisman i yttre tjänst dagtid, nattetid hänvisas till centralorterna Malmö respektive Helsingborg. Polisen råkar som form av en pittoresk detalj i denna yra av handlinsgkraft falla under herr inrikesminister Ygemans ansvar.

Min vän har ett larm av god kvalitet, med såväl skal- som volymdetektorer, installerat och tidigt i morse passerade antalet larm 100 stycken utslaget på en period om sju år. Under dessa sju år har inte polisen ryckt ut vid ett enda tillfälle för att skydda samhället mot råmaterialstölder avsedda för bomber om så nu vore fallet. Samtliga polisanmälningar har avskrivits ”i brist på bevis” inom något eller några dygn trots att det vid flera tillfällen funnits såväl fot, synliga finger samt däckavtryck. Polisen har inte ens kommit för att dokumentera detta. En hel del av min väns grannar har vare sig larm eller längre tid eller ork att polisanmäla stölder oavsett slag. Att med polisens bevisade ointresse känns det onekligen rätt långsökt att koppla ihop den aktuella stölden med terrorism om det inte finns annan information.

Förtroendet som lantbrukare känner inför polisen och statens utrednings- och våldsmonopol är numera lätt sargat i kanten. Inga skulle bli gladare än jordbrukarna om deras förråd fick statusen av skyddsobjekt så att staten skulle kunna träda in med en rimlig bevakning för att de skulle få ett godtagbart skydd av deras egendom då polisen, som Ygeman ansvarar för, inte levererar det som de förväntas göra. Mineralgödseln, eller mer specifikt ammoniumnitratet, är inte explosivt i sig utan kräver en komponent till i form av diesel. Skall vi vara konsekventa skall även denna komponents förvaring regleras så att inga bomber kan tillverkas.

Det finns goda skäl att ifrågasätta om herr inrikesminister Anders Ygeman börjar i rätt ände nu. Men han visar att han är en handlingens man, det gör han.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se