Nu ska vi inte måla f-n på väggen

  • Torsdag 25 Jun 2015 2015-06-25
E-post 0

Det var oroligt på kriminalvårdsanstalten i Norrtälje under tisdagen när en grupp asylsökanden, som tagits i förvar i väntan på avvisning stängde in sig på en avdelning genom att bland annat ställa föremål framför dörren. Enligt anstaltschefen Jennie von Alten har händelsen resulterat i omplaceringar på anstalten:

Vi har omplacerat de inblandade på olika lediga platser runt om i Kriminalvården för att vi måste iordningställa avdelningen där incidenten inträffade

Att oroligheter skulle bryta ut på en sådan nivå var väntat av de anställda. Sedan i vintras har Migrationsverket ”hyrt in sig” på Norrtäljeanstalten och Storbodaanstalten för att härbärgera asylsökande som står i begrepp att avvisas där avvikelserisk inför verkställighet kan förväntas alternativt andra omständigheter. Sedan starten har denna lösning kantats av problem uppger källor för Ledarsidorna.se.

Rekryteringsproblem av personal, sjukskrivningar samt kultur- och språkmotsättningar präglar den direkta vardagen. Dessutom identifierades tidigt de motsättningar som finns i lösningens natur. De som är intagna som ”reguljära” klienter lyder ett eget lagrum som begränsar kommunikationen med bland annat omvärlden. De som är tagna i förvar lyder under andra regleringar. Som intern under verkställighet av brott får du till exempel inte ha mobiltelefon men det har du rätt till om du bara är tagen i förvar inför avvisning. Bara det skapar spänningar även om de som väntar på avvisning sitter på en egen paviljong separerad från övriga interner.  En annan parameter är mottagandet av besök. Där prioriteras de som ligger under verkställighet för brott före de som skall avvisas. De som skall besöka en som skall avvisas inom kort och nekas detta på grund av kapacitetsbrist kan bli tämligen besvikna. För att inte tala om den förvarstagnes reaktion Med förväntat resultat i form av frustration som inte sällan tas ut på omgivningen. Andra detaljer som skapar konflikter är regleringen av tillgången till datorer. Det finns idag, beroende på grad av skadegörelse, mellan fyra och åtta datorer som de avvisningshotade skall ha fri tillgång till. Problemet är att det är upp till 32 personer som skall dela på dessa.

Sedan i vintras har situationen gått från orolig till det vi såg i tisdags, något som kan liknas vid upplopp. Det finns goda skäl att anta att detta kan komma att upprepas om Kriminalvården och Migrationsverket fortsätter med denna form av lösning, att blanda olika kategorier av förvarstagna på slutna riksanstalter.

Vi kan konstatera att denna ”bomb” har varit känd för såväl Kriminalvårdens som Migrationsverkets ledning under en längre tid. Redan innan lösningen implementerades var riskerna kända. Fackföreningsklubbarna på de två anstalter som kommit ifråga för denna ”lösning” har varnat inför döva öron och från ansvariga har reaktionen varit ljum eller ointresserad. En chef har explicit kommenterat riskerna enligt följande:

”Nu ska vi inte måla f-n på väggen”

Med nu känt resultat. De som är förvarstagna som är mest utåtagerande tvingas isoleras med s.k. “sekundövervakning” med de resurser som då måste allokeras ur en redan från början pressad personalgrupp.

Frågan är, med det vi vet och det som hänt, om vi kommer se en fortsättning på denna lösning och när det första dödsfallet kommer att inträffa. Om det blir en person med ett överhängande avvisningsbeslut som blir offer för kulturella motsättningar internt i gruppen eller om det blir en anställd i Kriminalvården är mer av en akademisk fråga. Eller är det att måla f-n på väggen det med?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se