Oron i samhällskroppen

  • Måndag 15 Jun 2015 2015-06-15
E-post 0

Amanda Björkman, DN, signerade ledartext borde de flesta i min och moderaternas partiledning läsa. Problemet är att partierna inte har politik som svarar på väljarnas oro för framtiden, inte ”läckaget” till Sverigedemokraterna. En tredje pappamånad stillar inte oron i Västra Bergslagens sjukvårdsområde när de skall spara 300 MSEK och tvingas till att stänga vårdcentraler och dra ner på antalet läkartjänster. Ett panikstopp av Förbifart Stockholm tillförde inte Strömsunds kommun, som står med resursbrist på grund av icke förutsett flyktingmottagande, de nödvändiga medel som krävs för bibehållen kvalitet i välfärden. En hurtig videoinspelning med Gustav Fridolin hjälper inte barnen med särskilda behov i Majorna Linné när försörjningsstödet till nyanlända ställs mot kostnaderna för specialpedagoger för att dessa barn skall ha rimliga förutsättningar att klara skolan.

I sommar kommer det grillas entrecote i medelklassens villaträdgårdar samtidigt som det grillas bilar i utanförskapsområdena. De flesta sjukhus har dessutom meddelat att de inte kommer kunna garantera patientsäkerheten under sommaren på grund av personalbrist samtidigt som allt fler sjuksköterskor säger upp sig till slut efter att ha körts i botten.

Någon stans kokar det ner till oron i samhällskroppen och i allt detta har miljonprogrammen och glesbygden mer gemensamt än vi kan tro. Det är där alla dessa resurskonflikter kommer upp till ytan nu. I miljonprogrammen dras samhällsservicen in på samma sätt som i glesbygd. Apotek försvinner, pressbyråer bommar igen, stadsdelskontoret i Rinkeby-Kista ligger inte i det fattiga Rinkeby utan i det rika Kista. Samtidigt invigs nya shoppinggallerior i storstadskärnorna och vi får höra om nonsensdebatter i icke-problem i Riksdagens kammare.

Oron i samhällskroppen är märkbar nu för de flesta. Vi kan fundera på när den når Riksgatan Ett, Rosenbad och Sveavägen 68. Om den någonsin kommer göra det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.