Partisekreteraren

  • Torsdag 11 jun 2015 2015-06-11
E-post 0

Så var det första deltagandet i Almedalsveckans paneldebatter fastlagt. Jag kommer delta i Ullman PR paneldebatt om socialdemokratins utveckling.

Om du vore partisekreterare i Socialdemokraterna, vad skulle du göra nu? 
Socialdemokraterna har gått ifrån att vara ett 40%-parti till ett 30% -parti och är nu på väg mot ett 20%-parti. 
Är det en oundviklig historisk utveckling för ett arbetarparti? Eller går det att ändra och  utveckla politiken på nytt? 
Carin Jämtin säger att nedgången beror på att S regerar på en alliansbudget. Är det rätt analys? 
Om du vore partisekreterare S vad skulle du göra för att ändra utvecklingen?

När: Måndagen den 29 juni kl 17.00-18.00

Var: På nedervåningen i O’Learys lokal på Strandgatan 13.

Via Ullman PR kommer övriga paneldeltagare kommuniceras men det kan nog bli nog så givande och livligt.

Jag själv känner mig ganska väl förberedd redan nu men kommer förbereda mig än mer. Jag anser, vilket är ganska väl känt, att socialdemokratin befunnit sig på fel väg sedan lång tid. Carin Jämtins förklaring över opinionsutvecklingen håller dessutom inte – med 100 tillkännagivanden från riksdagen emot sig samt en allmänt valhänt hantering av allt från utrikespolitiken till det mesta övriga som ligger utanför Decemberöverenskommelsen så blir det uppenbart för de flesta som sluppit hjärntvätten vid Bommersviksakademin att socialdemokraterna tappat regeringsfähigheten. Bildning ersattes av politisk kommunikation och identitetspolitik, målgrupper och förpackning före samhällsbygge.

Som gjort för fiasko. Men medlemmarna tycks tro att detta – trots facit – är den rätta vägen om vi ser till kongressbesluten som togs för bara en dryg vecka sedan. Mer identitet, mindre bildning.

Den rent allmänt nedåtgående trenden går datera detta till åren efter Ingvar Carlssons återkomst då socialdemokraterna stod i begrepp att anta ett nytt partiprogram som baserades på Tomas Eneroths bok ”Egenmakt” men verkligheten ville annat. Arbetarrörelsen var slitet och delvis i uppror efter de hårda ekonomiska åtgärder som genomfördes i direkt anslutning till regeringen Bildts avgång. Strejkförbudet var en sådan mycket impopulär åtgärd som Mona Sahlin var tvungen att kommunicera till bland annat LO – något hon aldrig förläts för även fast hela regeringen stod bakom detta.

Det blev aldrig någon reformering av partiprogrammet vilket är ett av skälen varför vi nu åker nedåt i opinionen. Jag har tagit del av långtidstrender som pekar på att vi kommer befinna oss i trakterna kring tjugo procent framemot årsskiftet om inget radikalt händer.

Det kommer bli spännande och givande. Jag hoppas på en livlig debatt och kanske att någon i mitt verkställande utskott pallrar sig dit. För att lyssna på några som inte tar avstamp i den likriktning av tänkande som sker vid Bommersviksakademin. En likriktning som idag visar sin kvalitet i regeringen i form av alltför många ministrar, statssekreterare och politiskt sakkunniga analysförmåga och allmänbildning.

Partisekreterare. Inte för en dag, men kanske för en kvart.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se