“Sådana som jag”

  • Måndag 22 jun 2015 2015-06-22
E-post 0

Mona Sahlins nationella strategi mot extremism kommer att bygga på Århusmodellen. ”Till skillnad mot oss vaknade de tidigt”, säger hon, på besök i Danmark tillsammans med svensk polis och representanter för 17 kommuner. Reportaget i Dagens Samhälle kan du läsa här. Att den Nationelle Samordnaren har en minst sagt ojämn inlärningskurva blir allt mer tydligt då en representant för kansliet så sent som för tre veckor sedan hävdade att det stora problemet med resande stridande var att de hade ADHD vid en konferens som anordnades av SÄPO och Uppsala Universitet. Mona Sahlins medarbetare avvek efter, enligt flera uppgifter, ett flertal tillrättavisningar som var snarlika regelrätta utskällningar från bland annat SÄPO.

Rapporterna om hur fler internationellt erkända experter nu en efter en  tröttnar på att prata med regeringens representanter blir allt flera. De lyssnar helt enkelt inte. I fler fall tar de inte ens anteckningar vid mötena enligt samstämmiga uppgifter från flera oberoende källor den senaste tiden. Artighetsmöten för att legitimera att de haft en dialog. Samtidigt så säger även Mona Sahlin följande:

 Skärmavbild 2015-06-22 kl. 07.13.03

”Sådana som jag”.

Detta kan uppfattas milt provokativt då hon själv kanske varit den främste att förneka samt även stigmatisera de som försökt uttrycka hur det egentligen ser ut som kryptorasister. Mona Sahlin har en historia av att vara sent ute sedan tidigare – trots varningar från bland annat Nalin Pekgul om hedersrelaterat våld förnekade hon detta fram till tragedin med Fadime Sahindal. Den nationella samordnaren har dessutom fortfarande inte börjat närma sig de slitningar som finns mellan de olika muslimska lagskolorna, Korantolkningarna, i Sverige och heller inte börjat bända i den antisemitism som finns inom stora delar av de mer ortodoxa uttolkningarna. Inte med en harkling eller mummel tar hon ens upp de arabisktalande kristnas situation. De som tvingas hyra in privata vakter till sina gudstjänster och sammankomster för att skydda sig mot radikaliserade muslimer. Vandaliseringen av de kristna syrianernas lokal i Jönköping under vårvintern var bara en av flera exempel som passerades med en illa dold gäspning.

”Sådana som jag”.

Den Nationella Samordnaren skall nu börja förbereda sin slutrapport som landar på regeringens bord om ett knappt år. Ungefär samtidigt som det nu försenade lagrummet kommer att presenteras för riksdagen.

Vi kan konstatera att Sverige, som har som ambition att bli invalt i FN:s Säkerhetsråd, kommer bli ett av de sista länderna i väst att implementera resolution 2178 – den resolution som ett enigt Säkerhetsråd står bakom samtidigt som vi under den tiden kommer ha den svagaste lagstiftningen. Och ingen strategi. Huruvida övriga medlemsstater kommer se detta som meriterande är i dagsläget känt genom underhandskontakter med Bryssel och New York. Det vill säga inte.

Det går lusigt vidare. Var det landar, med rapporterna som kommer under hand till Ledarsidorna.se från olika experter kopplade till bland annat SÄPO, kan ingen uttala sig om längre. Det ser i varje fall inte något vidare ut. Jag kan avsluta med ett citat från en av mina djupintervjuer med kvinnan “D”. Inrikesfödd med två kurdiska föräldrar boende i Rinkeby-Husby:

“Mina föräldrar flydde för sina liv till Sverige. Nu måste även jag snart fly till Sverige. Det går inte att bo kvar här utan att vi blir trakasserade och hotade av radikaliserade grannar. Kan inte Sverige komma till oss och rädda oss?”

Det gick att ta på desperationen i hennes röst. Och hon är inte ensam om detta. Vi kan fundera något på denna kvinnas, hennes man och hennes två minderåriga barns situation, i Sverige 2015. Allt medan den Nationella Samordnaren och regeringen fortsätter sitt arbete med att sätta ADHD-diagnoser på de stridande och aktivt förtränga den vardag som många lever i.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se