Detta krig är ett nytt krig

  • Tisdag 28 Jul 2015 2015-07-28
E-post 0

Ivar Arpi, SvD, beskriver hur PKK kommit i kläm i kriget mot IS. Samtidigt som PKK:s syriska delar har visat sig vara de effektivaste markförbanden så är västvärlden i grunden kluvna till stödet och PKK status. Sverige är sannolikt det land som är mest kluvet av alla då vi varit en fristad sedan PKK en gång organiserade sig. Sedan 2002 är dock PKK av EU klassat som terrororganisation varför de svenska aktivisterna tvingats agera med större försiktighet.

Att stödet till PKK är stort i socialdemokraterna är allmänt känt och sannolikt en av förklaringarna varför kriminaliseringen av terrorresor släpat samt att de lagrum som återfinns inom Brottsbalkens 23 kapitel inte sätts i arbete av vår nuvarande regering. Sverige har, sedan första världskriget, haft en tradition av att vara tummelplats för allehanda befrielsefronter och underjordisk verksamhet. Allt den finska ”Vita” rörelsen under Mannerheim, över till frivilligförbanden under Finska Vinterkriget samt den Norska motståndsrörelsen till idag, rörelser som El Sendero Luminoso, Polisario, PKK och andra. En svensk solidaritet som dock har ett pris. Det är inte alltid vi på senare tid satsat på rätt häst. Det finansiella och politiska stödet till Polisario, idag infiltrerat av AQiM (Al Quaida i Nordafrika), kommer sannolikt behöva betalas inom kort. Men.

Problemen med PKK är dock fler än att de bara är klassade som terrororganisation. Mellan 60 och 70 procent av Europas heroinbas transporteras av PKK till Europa. Att föra krig kostar pengar och detta är ingen nyhet. Kriget på Balkan finansierades av omfattande människo- och cigarettsmuggling till bland annat Tyskland. Krig kostar pengar och har du ingen stat bakom dig för finansieringen måste du anpassa dig och söka finansiering från andra källor.

Kriget mot IS, för det är ett krig, erbjuder rikligt med aparta allianser och ifrågasättandet av tidigare dogmer. Om IS är ondskan personifierad, är PKK då den goda? Som samtidigt finansieras av att nyttja missbrukarna på Sergels Torg i Stockholm, Pusher Street i Kristiania och Reeperbahn i Hamburg?

Detta krig är ett nytt krig. Det följer i grunden Clausewitz logik men ändå inte. Det kommer sannolikt kräva en hel del tankemöda för att hamna rätt. Om vi vinner striden mot IS, vinner vi då kriget med alla de val och icke-val vi annars gör?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se