Folkbildning utan gränser

  • Fredag 24 Jul 2015 2015-07-24
E-post 0

Folkbildningsförbunden har en central roll inom bland annat SFI och annan bredare folkbildning. Enligt folkbildningsförbundet Ibn Rushds årsberättelse från 2014 har ”fastigheten Granhed 3:67 överlåtits till det med slamiska Förbundet i Sveriges Stiftelse gemensamt ägda bolaget Granhedsgården AB”. Folkbildningsförbundet har därmed skapat ett aktiebolag som ska vara hotell, vandrarhem, cafe, servering, catering etc. Vinsten hamnar i aktiebolaget samt i och med att verksamheten sätts i aktiebolagsform kickar en rad med andra lagrum in, som det lagrum som reglerar företagshemligheter.

Då IFIS, den andre delägaren, är en stiftelse blir insynen i praktiken obefintlig.

Folkbildningsförbundet Ibn Rushd använder med andra ord statliga medel, avsett för folkbildning och SFI för att ta ett exempel, till kapitaluppbyggnad och kan nyttja numera aktiebolagsformen för att minska insynen vad folkbildningsbidragen används till.

Det finns något djupt problematiskt i detta. Folkbildningsförbundet ABF, arbetarrörelsens tredje ben, har gjort en liknande resa med snåriga bolagsstrukturer som vi idag ser resultatet av. Turerna kring det numera nedlagda Brunnsvik, en av de mest symbolladdade kursgårdarna i arbetarrörelsen, kantas av bolag utan insyn, korruption och med sannolika skäl andra kriminella handlingar. ABF Stockholm Nordost, där detta hände, har fortfarande inte lyckats reda ut härvan. En härva som resulterade i att Brunnsvik gick i graven som arbetarrörelsens kursgård och ett okänt antal miljoner landat i annan verksamhet utan insyn.

Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag regleras i ett antal förordningar och sammanfattas bäst enligt deras eget styrdokument:

Skärmavbild 2015-07-23 kl. 08.30.11

 

Implicit gäller att anslagna medel skall förbrukas under verksamhetsåret, inte fonderas eller reserveras för framtida kapitaluppbyggnad. Lagstiftarens tanke var inte att låta folkbildningsförbunden låsa in överskottsmedel utanför medborgarnas insyn eller kontroll.

Under 2015 kommer ABF ha erhållit knappt en halv miljard i bidrag och studieförbundet Ibn Rushd knappt 17,5 miljoner. Vi kan ställa oss frågan om kapitaluppbyggnad i aktiebolag med skattemedel är förenligt med villkoren och syftet med statsbidrag som skall gå till folkbildning. Särskilt problematiskt blir det i de fall bolagen endast är delägda och där såväl aktiebok som teckningsfullmakter som ligger hos banken skyddas av bland annat banksekretessen. Under verksamhetsåret 2014 fördubblade Ibn Rushd sitt medlemsantal jämfört med året innan. Medlemsintäkterna uppgick till 13 500 SEK. Om vi slår ut det till 100:- blir det 1 350 deltagare. Vi kan ställa oss frågan om det är rimligt att 27 MSEK (2014) och 34 MSEK (2015) inklusive de kommunala bidragen går till verksamhet för 1 350 medlemmar med i allt väsentligt begränsad insyn. Framför allt om den går till kapitaluppbyggnad i delägda aktiebolag. Det kan finnas fördelar med ett aktiebolag i verksamheten.

Men delägt? Med den begränsade insyn Aktiebolagslagen medger?

Förutom ABF:s problem med turerna kring Brunnsvik finns det i fallet Ibn Rushd andra parametrar. En sådan är bindningarna till biståndsorganisationen Islamic Relief som har bekräftade internationella kopplingar med Muslimska Brödraskapet. Svenska Islamic Relief är registrerade på samma adress som Granhedsgård AB. Islamic Relief är terrorklassade av bland annat Israel, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten samt idag ifrågasatt av Sveriges kanske viktigaste allierade, USA. Islamic Relief är en central aktör i relationen till Hamas. Hamas återfinns på EU:s lista av terrorklassade organisationer.

Muslimska Brödraskapet, som Islamic Relief har kopplingar till, är terrorklassade i Egypten av lätt insedda skäl. I västvärlden, kanske framför allt EU, är organisationen inte terrorklassad men som Sir John Jenkins, Storbritanniens utredare, konstaterar, länkarna och relationerna med andra terrorklassade organisationer är tydliga. Muslimska Brödraskapet delar dessutom målsättning med det mer kända IS, att införa ett kalifat med sharialagar.

Det ser inte bättre ut som om vi med statliga medel även bygger upp kapital för verksamheter, utan en egentlig insyn, med tydliga kopplingar till organisationer med agendor som inte riktigt går i takt med den svenska värdegrunden. Kopplingar som internationellt inneburit terrorklassificeringar.

Är det detta våra folkbildningspengar skall användas till? Är det rimligt? Var det inte folkbildning våra skattemedel skulle användas till?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.