Högt över molnen

  • Onsdag 1 Jul 2015 2015-07-01
E-post 0

Vid gårdagens lunchduell med Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna, kom Bali med en mycket viktig iaktagelse: Vi har försökt att motivera vår generösa med ekonomiska argument istället för humanitära sådana varför hela motivbilden faller när de ekonomiska argumenten, att migration även kortsiktigt, skulle vara en vinst för samhället. Du kan se debatten i sin helhet i klippet nedan.

Dagens försök, av Arenagruppen med Sandro Scocco, utgör inget undantag.

Att invandringen fortfarande skulle vara lönsam – trots många nyare invandrargruppers höga arbetslöshet och stora beroende av kommunalt försörjningsstöd – bygger Scocco och Lars Fredrik Andersson på det faktum att den 1,6 miljoner stora gruppen utrikes födda har färre kostnadskrävande äldre och fler i förvärvsarbetande ålder än gruppen inrikes födda.

Därför kan de utrikes födda – trots lägre sysselsättningsgrad – finansiera samhällets kostnader för den egna gruppens konsumtion av samhällstjänster och transfereringar. Det räcker, påstår författarna, att runt sex av tio av 15-74-åringarna har ett jobb och betalar skatt för att de utrikes föddas ekvation ska gå ihop. Det ligger i linje med dagens sysselsättningsgrad på 59 procent. Scocco använder sig av historiska data i stor utsträckning och i just detta så begår han just det misstag, medvetet eller omedvetet, som gör att även detta korthus faller.

Scocco använder sig av begreppet sysselsättningsgrad, hur många som är satta i sysselsättning, och inte arbetade timmar. Den statistiska definitionen av att vara i sysselsättning är att du är ianspråktagen i arbete, lönebidragsarbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller hjälper en släkting minst en timme i veckan. Idag är mediantiden för att hamna i denna grupp för hälften av de nyanlända åtta år. Endast 65 procent av de nyanlända är i sysselsättning efter femton år.

EDIT 2015-07-02 00:45

“Svenskt Näringsliv menar å sin sida att vi har fel därför vi sett till antalet sysselsatta och inte arbetade timmar. De har helt rätt i att arbetade timmar, själva produktionen, är oftast ett bättre mått än sysselsatta. De har också rätt i att timmarna utvecklats bättre än sysselsättningen. “

Så uttryckte sig Scocco i SvD 2014-06-30 eller under förra årets Almedalsvecka.

SLUT EDIT

Vad Scoccos ljusa bild från kontoret på Drottninggatan i centrala Stockholm, högt över molnen,  heller inte förklarar är varför kommuner som Ludvika, Ljusnarsberg, Surahammar, Strömsund eller stadsdelar som Majorna-Linné och Hisingen i Göteborg nu tvingas att se sina kostnader för försörjningsstöd öka på sådant sätt att de tvingas till drastiska omprioriteringar i, bland annat, primärvårdsåtagande, skola och andra kostnadsposter. Några sådana svar, nära väljarnas vardag, ges icke av Arena Idés ekonomer.

Efter att ha läst rapporten kan jag konstatera att trots att hans medförfattare, Andersson ,är docent i ekonomisk historia så begår de ett fatalt misstag. De jämför sysselsättningsgraden från 1970-talet med dagens sysselsättningsgrad. De går aldrig djupare in på hur många arbetade timmar som ligger i siffrorna från den tiden då vi hade en industri med väsentligt mer personaltäthet än idag. Att vara i sysselsättning på 1970 talet kanske innebar 100 timmars lönearbete, idag vet vi inte riktigt vad detta mått innehåller.

Det finns goda skäl att vara skeptisk till rapporten från Arenagruppen. Och det ser inte bättre ut än att författarna bidrar än mer till att spela in bollen på Sverigedemokraternas planhalva vilket sannolikt inte var deras avsikt. Är det inte bättre att en gång för alla erkänna motiven, de humanistiska i Olof Palmes tradition, istället för att försöka klä något i kläder som bara går sönder hela tiden?

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se