Miljonerna rullar vidare

  • Onsdag 29 Jul 2015 2015-07-29
E-post 0

Studieförbundet ABF:s lokalavdelning i norra Stockholm tvingades 2014 att säga upp personal. Anledningen var avslöjandet om fusk med statsbidrag. För att kunna betala tillbaka de felaktiga bidragen krävs uppsägningar. Det var efter ett tips till ABF centralt som förbundet började intressera sig för musikundervisningen i en förening i ABF:s lokalavdelning i norra Stockholm. När förbundet började rota i ärenden visade det sig att föreningen har fått mellan fem och sex miljoner kronor i statsbidrag för mycket. Det gäller bidrag för totalt 75 000 undervisningstimmar under fyra år.

ABF Stockholm NO har genom, i praktiken medveten, felaktig bokföring lyft undan medel avsett för folkbildning till annan verksamhet. Fem till sex miljoner är lika mycket som lönekostnaden för 12 sjuksköterskor i äldrevården under ett år. Eller att återskapa personaltätheten bland specialpedagoger i stadsdelen Majorna – Linné för barn i skolan med särskilda behov. För att ta ett exempel.

Ett sätt att kontrollera statistiken och vad som studieförbunden egentligen gör hela dagarna är att titta på förhållandet mellan unika deltagare och deltagare i studiecirklarna. De unika deltagarna utgörs av de deltagare som med namn och personnummer har registrerats av studieförbundet. Studieförbunden är ålagda att registrera samtliga deltagare som går de ordinarie studiecirklarna samt dem som går studiecirklarna inom ramen för det som kallas allmän folkbildningsverksamhet. Ibn Rushd har tidigare i sin redovisning även haft personer utan personnummer och för detta fått stark kritik. Hur de anpassat sin redovisning idag är för tidigt att säga.

Redan en hastig genomgång av de statistiska uppgifter som tillhandahålls av SCB inger misstankar om att allt inte är riktigt som det ska. I Östersund ska 2013 fyra unika deltagare vardera ha genomgått 2059 studiecirkeltimmar. Omvandlat till den normala terminsindelning som råder på svenska högskolor och universitet, innebär det att varje deltagare har ägnat ungefär 50 timmar i veckan åt Ibn Rushds studiecirklar som Ledarsidorna.se nu granskar parallellt med övriga studieförbund.

Enligt det regelverk som omgärdar studiecirkelverksamhet får man inte gå mer än 480 timmar i en och samma studiecirkel.

I Nässjö gick på motsvarande sätt som i Östersund sju unika studiecirkeldeltagare vardera 1782 timmar i studiecirkel 2012. Exakt samma upplägg präglade verksamheten i Lindesberg 2013. I helt könsseparerade grupper, i Ibn Rushd regi, gick å ena sidan en grupp med fem män studiecirklar i religion och främmande språk, sammanlagt 640 timmar, medan de fem kvinnorna genomgick 720 timmar i samma ämnen. Förutom att reglerna inte följs med maximalt antal studietimmar per deltagare könssegregeras undervisningen.

Trots jämställdhetsambitioner som har kommit att inta en så framträdande position på senare år inom folkbildningsarbetet, bedrivs undervisningen i Ibn Rushd ofta könssegregerat.

Turerna kring ABF Stockholm och den misstänkta ekonomiska brottslighet som EKO-brottsmyndigheten fortfarande utreder samt de allt fler uppgifterna att något inte står rätt till i Ibn Rushd verksamhet sätter ljuset på såväl Folkbildningsrådet som Ungddomsstyrelsens förmåga till uppföljning och kontroll. Regeringens val av Folkbildninsförbunden som den part som nyckel i integrationsarbetet av nyanlända tål att ifrågasättas. Det ser inte bättre ut att könssegregering och korruption är väl utbredd i något så angeläget som folkbildningen.

Miljonerna rullar. Och kommer fortsätta rulla så länge ingen slår stopp.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.