Råttfångaren i Rosenbad

  • Måndag 20 Jul 2015 2015-07-20
E-post 0

Frågan om hur Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, ska hantera personuppgifter har länge varit omstridd. I dag sker all samordning av register manuellt, men i höst tillsätter regeringen en utredning som syftar till att ge de tre myndigheter som arbetar med underrättelseverksamhet direktåtkomst till varandras register. Problemet är inte nytt utan har förföljt NCT sedan starten 2005. Alliansregeringen hade åtta år på sig men gjorde ingenting åt problemet vilket bland annat fick till följd att en av cheferna sade upp sig i protest rapporterar SR/Ekot.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, är ett samarbetsorgan för de tre myndigheter som arbetar med underrättelseverksamhet – Säkerhetspolisen, Säpo, Försvarets radioanstalt, FRA, och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.

Att frågan behöver utredas är uppenbart men att det fortfarande är oreglerat gör att ansvaret faller tungt på Alliansen. Detta medger idag en kattlucka för regeringen Löfven att krypa ut ur. Anders Ygeman skapar idag bilden av handlingskraft men i sak har ingenting hänt med de befintliga lagrum som finns att jobba med. Regeringen har makten att med ett enkelt regeringsbeslut, med endast fem ministrar närvarande, rikta in relevanta myndigheter på att arbeta mot terrorism med alla till buds stående lagrum och andra reglerade verktyg. Det görs inte som bekant. Inte heller är något sådant beslut i sikte eftersom frågan bara är på diskussionsstadiet i regeringskansliet. Något som bekräftas i fredagens Studio Ett av den nationella samordnaren, Mona Sahlin.

Vi har sannolikt rätt att se år framför oss av olika former av utredningar och förhalningar av beslut. Varför? Anders Ygeman har på twitter öppet visat Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, sitt stöd.

Skärmavbild 2015-07-20 kl. 17.01.13

Ramberg menar att de rättsstatliga traditionerna väger tyngre än ISIS terror i ett flertal inlägg. Att vi måste i grunden, under lång tid, låta utreda detta. En terror som bland annat går ut på korsfästning av levande fångar, begravning av levande barn, kasta ut misstänkta HBT-personer från hustak, bränna krigsfångar till döds inlåsta i burar, spränga eller skära bort huvud från fångar och oliktänkande, våldtäkter med mera.

Andra länder, men även andra svenska jurister, ser något annorlunda på vikten av ett snabbt agerande. De har insett att ISIS agerar och utvecklas snabbt. För tre år sedan fanns de inte – idag kontrollerar de ett territorium som är lika stort som Storbritannien och som ger dem kontroll över flertalet oljekällor samt delar av vattentillgångarna i Mellanöstern. Regeringen, Anders Ygeman och Advokatssamfundets Anne Ramberg kommer inte rädda några liv med fler långtidsutredningar och dialoger med oppositionen som verkar vara minst lika förhäxade av något. Inte heller kommer de rädda en enda kvinna från att bli våldtagen och sedan såld som krigsbyte. Det ser ut som regeringen har lättare att fatta beslut om nya utredningar än att ta beslut om att vi skall tillämpa gällande lagstiftning och inrikta myndigheterna.

Det är inte utan att en melodi börjar höras från Rosenbad. Likt ”Råttfångaren i Hameln” så spelar någon på sin flöjt och får stora delar av regeringen, den nuvarande och den tidigare, att lydigt dansa med i förseningens vals. Allt medan vi andra från åskådarplats samtidigt kan se på när såväl etnisk rensning som andra övergrepp sker i ISIS namn. Med svenska medborgare på plats som aktivt medverkande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.