Utan illusioner

  • Lördag 25 jul 2015 2015-07-25
E-post 0

Två häktade misstänkta terrorister samt ännu en häktad i sin utevaro. En framgång för Sveriges deltagande i kampen mot terrorismen? Det återstår att se. Sverige ligger långt efter i arbetet mot våldsbejakande extremism. Inrikesminister Anders Ygeman slår fast att Sverige har varit naivt – och lägger skulden på den förra regeringen. Med all rätt, den förra regeringen står för merparten av underlåtelserna men dagens regering bör inte komma undan hur enkelt som helst. Den 22 februari, för exakt fem månader och tre dagar sedan, lät det något annorlunda.

Anders Ygeman berättade då att Sverige stod väl rustat mot terror i jämförelse med Europa och resten av världen. Något som han kritiserades av från bland annat Magnus Ranstorp, terrorexpert på Försvarshögskolan och ansvarig för EU:s expertarbete mot Syrienkrigare. Ranstorp dömde då ut, och är fortfarande kritisk mot, den svenska beredskapen gentemot terrordåd.

Idag en smärre justering från ministerhåll med andra ord. Kontrasten kan knappast vara större. Det är inte samma minister som talar helt enkelt. Något har hänt i Regeringskansliet under sommaren, något som idag väglett Ygeman till en annorlunda slutsats. En tillnyktring? Och i sådana fall vad beror den på? Att det pågår förberedelser och positioneringsarbete på individnivå inför en turbulent höst är väl känt numera varför det inte med säkerhet kan uteslutas att tillnyktringen har ytterligare faktorer.

I grunden är det dock positivt att något skett men vi skall ändock inte göra oss några illusioner. De tre männen är häktade på sannolika skäl för terror genom mord, något som även erfarna jurister reagerat över. Detta är en i huvudsak ny lagstiftning som skall prövas hela vägen upp till Högsta Domstolen i värsta fall. Om vi därtill lägger utredningstiden så kommer det handla om flera år. Utredningarna i dessa brottmål är, oavsett om lagen är ny eller gammal, komplicerade och segdragna processer. Detta har historien visat oss, ren och skär empiri.

Folkmordet i Rwanda kallas det folkmord på mer än 800 000 människor av folkgruppen tutsier som skedde från och med den 6 april 1994 till mitten av juli samma år. De ansvariga för detta folkmord anses främst vara hutuer, ledda av det kristdemokratiska regeringspartiet och hutunationalistiska milisgrupper som stöddes av ledande personer inom regeringen och militären. Nu under sommaren 2015 åker en delegation från Stockholms Tingsrätt ner till Rwanda för att slutföra en rättegångsprocess mot en person som misstänks för brott inom i praktiken samma lagrum som nu nyttjas för de tre häktade männen i Göteborg. Lägg där till att Syrien, där de brottsliga handlingarna i Göteborgsfallet lär ha ägt rum, ännu inte lämpar sig som resmål om du inte är eskorterad av en division attackflyg samt minst ett kompani elitsoldater med tillgång till helikoptrar. Huruvida försvaret kommer kräva att de misstänkta gärningarna även skall omfatta besök på plats för att en domstolsprocess skall kunna slutföras vet vi inte men det kan inte uteslutas.

Ett annat fall, som fortfarande är under utredning, är Lundin Oils inblandning i folkrättsbrott enligt samma lagrum i Sudan under den tid som Carl Bildt var styrelseledamot i bolaget. Dessa eventuella brott begicks mellan 1997 och 2003.

Om det nu blir fällande domar inom överskådlig tid i fallet med de tre häktade männen i Göteborg är det rimligt att anta att den överklagas ända till högsta instans. Åklagaren säger själv att detta är pilotfall vilket i sig är en kraftig signal. Lagrummet, och kanske framför allt kombinationen av åtalspunkter, är oprövad och bör rimligen då brottet är av särskilt allvarlig natur, behandlas av Högsta Domstolen för att nå laga kraft samt få den prejudicerande effekt som fortsatt rättssäker tillämpning kräver. Något vi med all säkerhet kommer bli påminda om av Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Vi bör inte skapa oss några illusioner om snabba framsteg eller resultat. Domen faller hårt över framför allt Alliansen även fast dagens laguppställning inte är fria från ansvar. Protokollen från Justitieutskottet från föregående mandatperiod då Morgan Johansson var ordförande ger en god bild av den kollektiva underlåtelsesynden. Framför allt ska vi inte göra oss någon illusion om att få slippa höra ordet naiv från politiker av olika karaktär flera gånger till under resans gång.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se