Buller och bång

  • Torsdag 27 Aug 2015 2015-08-27
E-post 0

Utrikesminister Margot Wallström (S) vill att FN håller ett krismöte om Islamiska staten.

– Jag tänker kräva att säkerhetsrådet ska ha ett specialmöte om det här.

säger Margot Wallström till Svenska Dagbladet.

Detta utspel är sannolikt kopplat till fredagens pressträff med Anders Ygeman som klockan 09:00 skall redovisa regeringens strategi mot terrorism. Vad den kommer innefatta borde vi veta redan nu men sannolikheten att det blir mer buller och bång samt ytterligare förseningar ligger tyvärr rätt nära till hands.

Margot Wallström borde  rimligen känna till att Sverige ligger idag i praktiken sist bland västländerna att inarbeta FN:s säkerhetsråds resolution 2178 i sin lagstiftning. Om inte annat så blir företrädare för Sverige påminda om detta i såväl New York, Washington som Bryssel. Sveriges arbete med denna resolution har präglats av 100 procents försinkningar angivande av olika skäl. Mer eller mindre goda.

Denna resolution, som ett enigt säkerhetsråd ställde sig bakom, skall förhindra rekryteringar och resor till IS. Sveriges trovärdighet är i praktiken noll i FN-systemet idag och Wallströms utspel skall ses som ett sätt att stilla hemmaopinionen i ett försök att visa handlingskraft. Buller och bång på hemmaplan. I korridorsnacket i FN i allmänhet och i Säkerhetsrådet i synnerhet pratas det i praktiken inte om något annat till vardags än IS. Flera länder undrar varför Sverige ligger så långt efter övriga västländer i lagstiftningsarbetet.

 När det kommer till regeringens strategi mot terrorism så är denna intimt förknippad med förseningarna i det svenska lagstiftningsarbetet mot terrorresor. Den 18 december 2014 utlovade Morgan Johansson och Anders Ygeman en lagstiftning på området till den 17 juni i år. Så sent som den 28 maj försäkrade Morgan Johansson personligen att det fanns inget som försenade arbetet med lagstiftningen.

 Skärmavbild 2015-08-27 kl. 09.54.13

Den 17 juni kom leveransen i form av ett tilläggsdirektiv, inte ett lagförslag som ministern lovat, till utredningen. Under buller och bång lanserades sedan detta tilläggsdirektiv som en framgång och krafttag emedan det i realiteten är en försening. En försening som mötts med irritation internationellt och källor uppger nu allt oftare att företrädare för Sverige inom dessa områden får fler och fler frågor om varför. Frågor de inte kan svara på.

Vid sitt sommartal utlovade nu statsministern en lagstiftning men vi måste nog se detta löfte i ljuset av regeringens agerande så här långt. Det är ingen hemlighet att det finns krafter inom såväl Miljöpartiet samt Socialdemokraterna som vill se möjligheter att göra undantag för resor till Kurdistan, Polisario i Västsahara samt olika aktivistresor till Gaza och Västbanken. Denna aktivistkultur är särskilt stark på UD samt Inrikesdepartementet efter regeringsskiftet. Både Ygemans och Wallströms staber har starka band till Olof Palmes Internationella Center. Sådana undantag i lagstiftningen, eller kryphål, som efterlyses skulle innebära att lagen inte skulle vara lika för alla.

Detta skulle i grunden rubba en grundläggande princip för rättsstaten och svensk lagstiftningstradition.

Vad Ygeman kommer presentera som regeringens strategi mot terrorism återstår att se men det kan inte uteslutas att det blir ytterligare förseningar på grund av identitetspolitiska särintressen. Förseningar som kamoufleras som ”ett bredare grepp, handlingskraft och framsteg” under buller och bång. Och Wallströms krav på säkerhetsrådet? Endast för att visa något internt och en logisk konsekvens av slitningarna. Säkerhetsrådet pratar idag i praktiken inte om något annat än IS.Det kan inte uteslutas att om Säkerhetsrådet skulle prata om något med Sverige skulle de då ställa samma frågor som alltfler börjar ställa:

  • Vad är det som försenar ert arbete?
  • Varför drar inte ni ert strå till stacken?
  • Varför är allt vi hör bara buller och bång?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.