Close, but no cigar

  • Fredag 28 Aug 2015 2015-08-28
E-post 0

Anders Ygeman, inrikesminister (S) pressträff om regeringens strategi mot terrorism höll en avsevärt högre grad av konkretisering och tydlighet än den debattartikel Ygeman inledde dagen med på DN Debatt.

Den strategi som Ygeman redovisade vittnar om en minister som har fått ordning på sitt departement. Strategin vilar på tre ben – Förebygga, Förhindra och Försvåra (Regeringens skrivelse 2014/15:146) där alla delarna utformats så att de kompletterar och förstärker varandra. Av strategin finns det, som jag ser det idag vid en första genomläsning, egentligen ingenting som saknas – tvärtom har regeringen arbetat hårt med de repressiva åtgärderna vilket resulterat i två riktade uppdrag till Polisen och Säkerhetspolisen om ökad samverkan.

Överlag gav Ygeman ett robust intryck. Han tog sig tiden att förklara hur olika åtgärder och myndigheters ansvarsområden skulle interagera och framför allt varför. Hela arbetet genomsyras av något som inte längre andas en naiv världsbild. Det kan hända även i Sverige och vi skall ha klart för oss, vilket Ygeman poängterade, att 250-300 svenska medborgare valt att svära sin trohet till ISIL och terrorn som uttrycksmedel. På pluskontot räknas även förändringarna i passlagstiftningen, där upprepade förluster av pass kommer leda till att den enskilde bara får ut ett pass giltigt för en specificerad resa i taget som dessutom har avvikande utseende samt att fokusera mer på de möjligheter till biometrisk information ger i passet vid identitetskontroll. Annat som fick mig att känna mig nöjdare än på länge var att Ygeman pekade på de erfarenheter som Kriminalvården har i arbetet mot terrorrekryteringar. En bortglömd myndighet i detta sammanhang som de facto är bland de mest erfarna vi har i landet.

Ygeman tar sin roll på allvar. Med nit och redighet växer han in i rollen som statsman. Han lärde sig jobbet som minister på rekordtid. Den dag Stefan Löfven går mot nya utmaningar visar Ygeman upp alla de egenskaper som krävs för en blivande statsminister eller partiledare.

Minustecken? Naturligtvis. Två stycken.

Resandelagstifningen, som nu basunerats ut så sent som vid statsministerns sommartal som ”nära förestående” ligger nu ”under senhösten”. Det är allmänt känt att det finns fortfarande slitningar i regeringskansliet om hur den skall utformas. Särintressen vill arbeta in mekanismer för undantag så att resor till PKK, Hamas, Hizbollah och Polisario skall kunna vara möjliga. Skulle sådana luckor inarbetas riskeras både likabehandling inför lagen samtidigt som lagen kan bli helt tandlös. Ytterligare sinkningar med andra ord men, som det verkar, numera utanför Ygemans kontroll.

Straffnivåerna. Sverige ligger i ett europeiskt perspektiv lägre än andra och på min fråga till Ygeman om Sverige skulle börja närma sig de europeiska nivåerna svarade han att det inte fanns något sådant men sade att det var Morgan Johanssons ansvar i förhandlingarna med de övriga partiledarna. Ygeman kunde ha duckat bättre på den frågan. Norge har, som exempel, straff för resande och utbildning i terrororganisationer som ligger på 0-8 år för straff av normalgraden och 8-16 år för grovt brott. De föreslagna svenska nivåerna ligger på 0-2 år respektive 6 månader – 6 år för motsvarande brott. Han hade med viss fördel kunnat slå nollan till växeln och få prata med tjänstemännen på Justitiedepartementet som arbetar med detta och få samma svar som han fick av mig i frågan. Ygeman försökte även göra en undanmanöver genom just det jag pekat på tidigare – att annan lagstiftning med högre straff kickar in – men detta är en onödigt omständig lösning om vi vill nå snabba och samtidigt rättsäkra resultat. Ungefär de erfarenheter andra länder drar.

Överlag?

Nog ger jag honom, inrikesministern, mer än godkänt idag. Ygeman fick ett VG ( – ) för sin prestation idag. Men som alltid, är det inte perfekt så är det inte perfekt.

 Close, but no cigar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.