Den svenska Madonnan

  • Onsdag 5 aug 2015 2015-08-05
E-post 0

Helen Pettersson, riksdagsledamot S och ordförande för ABF, skriver något som jag tolkar som en replik på Ledarsidornas bägge texter kring folkrörelsernas, och kanske framför allt folkbildningsförbundens betydelse för samhällsbygget i Sydsvenskan. Där är jag mer än enig med artikelförfattarna, folkrörelserna och föreningslivet har en central roll i svenskt samhällsbygge. Ur föreningslivet växer ofta ett politiskt engagemang fram.

Regeringen har sedan tidigare kommunicerat att folkbildningsförbunden kommer ha en central roll att spela i introduktionen av nyanlända. Även det är rätt tänkt. Om kommunerna skulle gå in, via komvux, och ge denna utbildning innan en asylsökande fått godkänt uppehållstillstånd, skulle fel signal till den enskilde ges. Att bli invaggad i en falsk förhoppning.

Men. Detta kräver eftertanke.

Om vi ser till folkbildningsförbunden så finns idag så pass många konstaterade fall av ren ekonomisk brottslighet i ABF Stockholm NO samt tecken som tyder på en korrumperad bidragskultur i de övriga delarna att Riksrevisionen bör ges i uppdrag att utreda såväl regelefterlydnad som förekommande jävssituationer. Det är ingen hemlighet att Folkbildningsrådet rekryterar från de olika förbunden vilket ofrånkomligt leder dels till rena jävssituationer som bristande kontrollfunktioner. Detta gäller såväl i relationen till ABF som Ibn Rushd för att ta några exempel.  Antalet oklarheter internt ABF är fler än de som nått media men där turerna kring ABF Stockholm NO måste sägas vara de allvarligaste. Det hela slutade med kursgården Brunnsviks konkurs och stora delar av arbetarrörelsens arkiv hamnade i en sopcontainer tillsammans med allsköns bråte.

Även om Mattias Vepsä, Helen Petterssons medförfattare, till vardagsh ordförande tankesmejdan Forum Egalia samt arbetar för ABF med kommunikatiom omvärldsanalys.på twitter slår ifrån sig kritiken mot en okontrollerad miljonrullning och negativ bidragskultur så kommer han inte ifrån att det duger inte att säga att ”det var en annan avdelning”. ABF är ABF i skattebetalarnas ögon. På samma sätt som SSU är SSU. I höstas föll domarna mot SSU Norrbottens tidigare medarbetare för fusket med utbildningsbidragen. Arbetarrörelsen har en del att jobba med för att få ut de ruttna äggen ur korgen. Vi skall ha klart för oss att den tystnad som omger ABF är i det närmaste total även inom arbetarrörelsen. Detta är folkbildningstankens själ och inte någon tillåts ifrågasätta denna heliga madonnas vandel ostraffat.

Men folkbildningen och föreningslivet har en viktig roll att spela idag och i framtiden. Vägen framåt? Jag ser det som absolut nödvändigt att Riksrevisionen ges i uppdrag att genomlysa såväl regelefterlevnad, vad pengarna egentligen används till men även jävssituationer. Att Folkbildningsrådet inte förmår lösa detta uppdrag eller att förbunden skulle kunna självreglera sig måste idag anses vara bevisat. Folkbildning är på tok för viktigt för att hanteras med den slapphet som det görs idag.

Och handen på hjärtat, inte ens Helene Pettersson eller Omar Mustafa, från ABF respektive Ibn Rushd, vill väl att folkbildningsmedel skall användas till något annat de är avsatta för? De borde ta emot en sådan genomlysning med glädje och öppna armar från sina respektive ansvarspositioner. Om de motsätter sig, eller försöker slingra sig ur, en genomlysning av Riksrevisionen, då blir det däremot uppenbart hur stora problem med korruption vi har i vårt samhälle.

Den svenska Madonnan är kanske inte så helig och god som vi tror. Framför allt verkar hon oroväckande ofta se mellan fingrarna med  vad hennes undersåtar gör med alla pengar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se