En inställd spelning är en inställd spelning

  • Onsdag 26 Aug 2015 2015-08-26
E-post 0

S, MP och V överens. Jobben, skolan och klimatet är de tre största utmaningarna för Sverige. I dag presenterar regeringen en jobbsatsning på tio miljarder kronor, som tillsammans med investeringar i en jämlikare skola och klimatomställning ska säkra Sveriges lång­siktiga konkurrenskraft, skriver Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) på DN Debatt.

Artikelns innehåll är det nog få som opponerar sig mot. Regeringen skall föra en politik, anser de, som skall öka antalet arbetstillfällen och öka anställningsbarheten hos de som står till arbetsmarknadens förfogande. Regeringen skall, säger de, föra en aktiv näringspolitik som ökar antalet innovativa företag i hela landet. Inte heller det borde framkalla någon hjärtinfarkt för våra politiska motståndare.

Men.

Artikeln är helt innehållslös på substans. Det som saknas är finansieringssidan och regeringens historia är ingenting som imponerar. Överlag präglas den av en mycket svag insats på näringspolitisk substans. Om vi tar jordbrukssektorn som ett exempel så har Mikael Dambergs tankesmedja landat i att det ska bli lättare att låna pengar för ett jordbruk som redan är på gränsen till vad långivarna kan acceptera. För mjölkbönderna är den gränsen passerad sedan länge. Regeringens strategi att möta det senare? Att inte dyka upp alls när branschorganisationer eller riksdag bjuder in eller kallar till möten.

Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, som ansvarat för böndernas situation valde i början av veckan att inte hörsamma Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott när de kallat honom för ett extra sammanträde med anledning av situationen i jordbruket. Det tillhör kutym att när Riksdagen kallar en minister så infinner sig denne om det inte föreligger starka personliga skäl eller något som kan liknas nationell kris som kräver ministerns odelade uppmärksamhet på annat håll. Bucht ställde in ett möte med LRF på en gård i Norrtälje för att diskutera samma fråga för endast ett par veckor sedan.

Skärmavbild 2015-08-26 kl. 06.39.19

För varje politisk analytiker och journalist är signalvärdet glasklart till Sveriges bönder. Regeringens språk går inte att missförstå. Regeringen har inga egentliga idéer annat än att bönder ska låna mer pengar för att klara sig. Idag svarar det svenska jordbruket för hälften av vår livsmedelskonsumtion, resterande importeras från länder med billigare produktion, mer gödning och antibiotika och därmed sämre livsmedelssäkerhet som ofta transporteras på lastbilar genom hela Europa. Hur det rimmar med regeringens satsning på klimatet finns det all anledning att återkomma till mer i detalj.

Artikeln innehåller inget substantiellt, endast lite”klapp-klapp-gunga-i-takt” för de redan frälsta. Det enda som den politiskt intresserade kan ta tag i är Landsbygdsministerns inställda möten som är ett tydligt avsteg i uppförandekoden för ministrar. Så länge inte finansieringsdelen i budgeten är klart redovisad så är det handling, inte ord, som får fälla slutomdömet för dagens regeringsprestation. Ulf Lundell sade att en inställd spelning är också en spelning. I regeringens fall så stannar det vid att en inställd spelning är just en inställd spelning och därmed ett, skulle jag bedöma om jag var Stefan Löfven, ett förlorat  tillfälle att visa vad de går för.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se