Ett generöst alternativ

  • Lördag 1 Aug 2015 2015-08-01
E-post 0

Mot bakgrund av det allvarliga läget behövs ytterligare verktyg mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdsprogram, skrev Anna Kinberg Batra (M) och Beatrice Ask (M) igår på SvD Debatt. Inrikesminister Anders Ygeman ger förslaget berättigad kritik för att vara ett hopkok utan egentligt sammanhang av redan lanserade förslag. Det finns dock ett i mängden som ser ut att vara en helt och hållet eget politisk resultat av floran av åtgärder. Den moderata hjärntrusten har kommit fram till att det skall gå att skriva in i passet vilka länder som en individ inte får åka till.

Förutom de administrativa hinder som reses måste detta förslag betecknas som en rättssäker härdsmälta och det är inte utan att vi måste börja ställa oss frågan vad Beatrice Ask gjorde på jobbet i åtta år som justitieminister. Begränsningar i frihet bör bara införas med en fällande dom i bagaget eller när någon på sannolika skäl är misstänkt för brott och bör hållas kvar i kommunen eller riket. Även det senare kräver domstolsbeslut och regleras i Rättegångsbalken. Detta borde en moderat erfaren justitieminister rimligen begripa, likaså ett parti som av tradition är starka på just detta område.  Det finns dock något under ytan i detta förslag som kan tas vidare. Redan idag och med endast en smärre justering.

Om en person, eller personer, konstateras ha rest ner till Syrien för att enrolleras av IS och därmed bryta mot 23 kapitlets lagrum i Brottsbalken, samröresförbudet eller att de bryter mot Kårlagen så bör Sverige med omedelbar verkan kunna förklara deras pass ogiltiga. Detta skulle innebära ett visst problem för de resande som enrollerats i IS eller annan organisation att återvända eller resa vidare. Detta hände dissidenten och visselblåsaren Edward Snowden som på sin flykt undan USA:s långa arm fastnade och nu lever i Moskva. Fast för överskådlig tid. En svensk som har som ambition att återvända efter en tid i IS tjänst får därför vissa problem med hemvändandet. Antingen får de stanna kvar i landet de fastnat i, köpa sig ett falskt pass för dyra pengar eller vackert vänta in svensk polis som då kan hämta upp honom för vidare spisning på svensk mark.

Detta är något som Anders Ygeman bör överväga. I det läget får vi en helt annan kontroll på resandet samtidigt som vi behåller våra höga krav på rättssäkerhet. Antingen går den enskilde med på att hämtas hem av svensk polis, som råkar ha med sig ett nytt giltigt pass,  för lagföring på svenskt territorium, eller så stannar personen i fråga kvar. De har helt enkelt möjligheten att göra ett eget val vilket i sammanhanget måste betecknas som mycket generöst av oss. Skulle vi fråga IS offer skulle de nog ändå tycka att vi var humanistiska i överkant.

Det går att använda lagarna som finns idag. På ett effektivt sätt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se