Högt spel på Harpsund

  • Fredag 21 Aug 2015 2015-08-21
E-post 0

Budgetspekulationerna pågår som bäst bland de journalister som valts ut att tillbringa helgen utanför de svarta gjutjärnsgrindarna vid Harpsund. Magdalena Andersson har redan aviserat budgetprioriteringarna; jobb, skola och miljö. Det kan finns skäl att förhålla sig något avvaktande till denna utfästelse för trots finansministerns lugnande besked, om att de ökade kostnaderna för migrationen kan hanteras ändå (genom att ta från biståndsbudgeten) så är helgen inte över. Det finns en oro i samhällskroppen som går att ta på. Det finns även bland nationalekonomer en oro för de skenande kostnaderna för ränteavdragen och med detta känns det märkligt att Andersson inte ens tar ett första steg för att få bättre långsiktiga förutsättningar.

Skulle Andersson ha modet att sänka ränteavdraget från 30 procent till 28 procent skulle hon frigöra 1 200 MSEK för akuta investeringar i samhällsstabiliserande åtgärder. Det skulle räcka till 400 poliser i yttre tjänst, 400 tandläkare och 400 tandsköterskor till Folktandvården samt 600 sjuksköterskor till primärvården. Samtidigt. Och som ytterligare en finansiellt stabiliserande effekt skulle vi dämpa hushållens skenande skuldsättning. I praktiken skulle detta kunna innebära att:

  • En kommun som Svalövs kommun, med ett flertal överbelagda anläggningsboenden, skulle kunna gå från att ha en polisman i yttre tjänst 09-17 till att ha en patrull dygnet runt samt en polisman i inre tjänst för att handlägga brottsutredningar.
  • Östersunds kommun skulle kunna ha ytterligare en bil i tjänst under helgerna och därmed korta rycktiderna för pågående brott utanför stadskärnan från dagens timme till kanske 30 minuter.
  • Kommuner som Skinnskatteberg, Norberg, Hultsfred och Filipstad skulle kunna kapa väntetiden på en tandläkartid från två år till knappt ett år.
  • Primärvården i Dalarna och Västra Bergslagen skulle kunna slippa lägga ner de distriktsläkarmottagningar som är nedläggningshotade.

Detta, och mycket till, skulle dessa pengar räcka till. Samtidigt.

Samhällets primäråtagande, vård och skydd, är det som ger oss tillit och trygghet. Primärskyddet. Det som ger oss möjligheterna att hålla ihop som samhälle. Samhällsstabilitet. Skulle Magdalena Andersson dessutom under de nästkommande två budgetåren ha det politiska modet att sänka ränteavdragen ytterligare med två procent i taget kan vi genomföra ytterligare samhällsstabiliserande åtgärder.

Men. Sannolikheterna för detta är låga. Om nu budgeten kommer innefatta pålagor för jordbruket som sänker vår försörjningsgrad samt en rad med poster med fokus på utredningar eller miljösatsningar med marginella effekter för att gå Miljöpartiet till mötes, kommer verkligheten komma ikapp med ett mycket negativt slutomdöme för regeringen. De akuta utmaningarna är titaniska.

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har dessutom redan aviserat att flyktingsituationen är så pass extrem att de nu kommer begära hos socialstyrelsen att tränga undan ordinarie ärenden för att prioritera ansökningar om HVB för ensamkommande flyktingbarn. De kommer även begära att de årliga inspektionerna av HVB ställs in tills vidare. Vi kan fundera på lämpligheten att tränga undan den ordinarie verksamheten för barn och ungdomar i behov av samhällets stöd samt sedan inte följa upp de boenden som får tillstånd. Detta kallas med andra ord en systeminfarkt orsakad av undanträngningseffekter inom vården av barn och ungdomar med särskilt behov av stöd.

Vi kan fundera på hur denna prioritering kommer påverka tryggheten i samhället.

Om det blir bättre eller sämre med IVO omprioritering av de medel de får om de inte får tillskott av regeringen omedelbart. Sedan kommer naturligtvis den intrikata situation att försöka rekrytera personal. Magdalena Andersson pekar på matchningsproblematiken på arbetsmarknaden men kan inte på ett redigt sätt förklara vad alla de nyanlända, 37 procent av den syriska gruppen och 58 procent av den somaliska som saknar fullgjord grundskola, skall göra. De kan inte rimligen förväntas fylla luckorna på IVO eller HVB-hem. Än mindre i vården eller industrin. Inte ens efter två år kan denna lågutbildade migrantgrupp förväntas bidra till produktionen i nämnvärd omfattning. Låt oss vara ärliga med detta.

Regeringen Löfven kommer falla om den inte förmår genomföra reformer som snabbt ger effekt i form av ökad primärtrygghet och samhällstabiliserande åtgärder samt snabbt kommer tillrätta med systeminfarkten och undanträngningseffekterna inom migrationspolitiken. Oddsen är tveksamma då Löfven har, tillsammans med resten av socialdemokraternas ledningsgrupp (som utöver honom själv omfattar Carin Jämtin, Mikael Damberg och Magdalena Andersson) förbundit socialdemokratin till ett samarbete med ett Miljöparti som drivs av dogmer och signal- samt identitetspolitik. Som inte drar sig för att genomföra en politik som tar resurser från den medborgarnära grundtryggheten. Eller som jag definierar den, primärtryggheten och förutsättningar för samhälllsstabiliteten.

De spelar ett högt spel på Harpsund i helgen. Med vår tillit till varandra som insats.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.