Våldet minskar och tryggheten ökar?

Copyright Kjell Nilsson-Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se med ensamrätt
  • Måndag 31 Aug 2015 2015-08-31
E-post 0

Skottlossningen i Rinkeby under söndagen krävde ett människoliv. Som en ironi i detta skrev kriminologerna och professorerna Felipe Estrada och Henrik Tham på DN Debatt att våldsbrotten inte ökar. De allvarliga våldshändelser som i sommar präglat debatten måste som enskilda händelser och att den upplevda tryggheten ökat.

Under perioden 2015-06-01 – 2015-08-15, enligt statistik som Ledarsidorna.se begärt ut från Malmöpolisen, genomfördes totalt 30 bombdåd eller försök till bombdåd inom polisdistriktet. I utdraget återfinns även funna apterade laddningar som satts i sådant skick att de var avsedda att explodera. Trettio våldshändelser med sprängämnen på 75 dagar. Nästan ett dåd vartannat dygn. Våldet minskar och tryggheten ökar?

Den organiserade brottsligheten växer i Sverige. Omfattningen är nu så stor att forskarna har börjat tala om enklaver, områden som i princip inte längre behärskas av den svenska staten.

–  Vi håller på att tappa greppet. Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades. Apoteket rånades gång på gång, och de tröttnade till slut. Försäkringskassan har flyttat därifrån.

–  Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden – men det blir inga nyheter av sånt längre.

Orden är polisen Jacob Ekströms. Han talar om Rinkeby och Tensta. Men våldet minskar och tryggheten ökar enligt professorerna Felipe Estrada och Henrik Tham.

Idag finns endast sex tillgängliga poliser i Sveg för yttre tjänst som kan schemaläggas under helger och kvällar. Trots att antalet människor flerdubblas i kommunen under högsäsong blir det ingen förstärkning samtidigt som avstånden är stora. För pågående brott är en utryckningstid på över en timme inte ovanligt. I Svalövs kommun har poliser i yttre tjänst halverats. Från en dubbelpatrull på två personer till idag endast en polisman i yttre tjänst. Detta är bara två av många exempel om hur det ser ut i Sverige. Listan kan göras väsentligt längre.

Idag finns det 55 så kallade ”No-go” – zoner i Sverige. Områden där staten inte längre kan upprätthålla våldsmonopolet dygnets 24 timmar. Områden där även andra samhällsfunktioner som Apotek och Försäkringskassa nu retirerar som en konsekvens av det bristande skyddet. Men våldet minskar och tryggheten ökar. Eller?

Det finns goda skäl att ifrågasätta Estrada och Tham. Det är något som inte stämmer i deras underlag. För om det är på det sätt som de påstår skulle Sverige sannolikt se något annorlunda ut.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se