Bättre förekomma än förekommas

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Torsdag 17 Sep 2015 2015-09-17
E-post 0

EU:s president Donals Tusk kallar Europas stats- och premiärministrar till ett extrainsatt toppmöte den 23 september för att kunna hantera en flyktingssituation i Europa som gått överstyr. Den finska inrikesministern vitsordar kaoset på den finska sidan emedan Stefan Löfven menar att Sverige har situationen under kontroll. Det  senare en sanning för honom i hörnrummet på plan sju i Rosenbad, ute i landet ser vardagen för Migrationsverkets medarbetare annorlunda ut. De har nu gått in i ett läge där de aktiverat sin krisplanläggning. Och de är inte ensamma. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller normalt vädervarningskonferenser vid behov. I måndags genomfördes en samverkanskonferens för att skapa en aktuell lägesbild av flyktingsituationen i Sverige och för att ta reda på vilka samordningsbehov som finns. Flera regionala samverkanskonferenser har hållits redan och MSB kallade nu till en nationell konferens vilket är ett steg uppåt i kristrappan. Det som är unikt är att Trafikredaktionen / Sändningsledningen deltog för första gången. För att ha en beredskap att informera allmänheten via radio om läget skulle förändras. Trafikredaktionen/ Sändningsledningen deltog i kraft av sitt beredskapsansvar.

På Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet rapporteras om full panik. Sverige har ingen klar linje i förhållande till övriga Europa och Statsministern rapporteras ta rygg på Angela Merkel som inte heller hon, pressad av förbundsstaternas regeringar, klarar av en entydig linje. EU – kommissionen rapporteras dra tillbaka förslaget om tvingande kvoter då detta ej kommer få två tredjedels majoritet i ministerrådet. En förlorad votering för kommissionens förslag skulle i praktiken innebära dödsstöten för EU.

Rapporter om missnöjda migranter kommer nu allt tätare, klagomål på standard samt belägenhet på boendet samt maten är nu vardag. I ett fall har de nyanlända krävt att få återvända till det första förvaret i Märsta eller bli transporterade till Tyskland. Det svenska erbjudandet om skydd var inte gott nog. Reaktionerna låter inte vänta på sig länge om vi ser ner i den mediala undervegetationen, upprördheten över otacksamheten är stor då stora delar av landet nu ekonomiskt börjar gå på knäna av anspänningen.  Det kommer sannolikt inte krävas mycket för att tända gnistor på orter där snart hälften av de boende inte talar svenska längre. Orter som Fredriksberg med 700 invånare tar emot 400 flyktingar. Grannorten Sunnansjö har 600 invånare och tar emot 380 nyanlända. Fortfarande är det denna typ av små Bergslagsorter som bär den tyngsta bördan.

Samtidigt när allt detta händer så går jag ner på Stockholms Centralstation och ser vilka det är som kommer. I den stora vänthallen, full av flyktingar, ser jag kanske bara två eller tre barnfamiljer. Resterande just dessa timmar är i huvudsak unga män, soldater, från Iraq får jag reda på. Många kommer från de USA-finansierade styrkorna i Syrien och är på väg till Finland för att söka asyl. Irakier har bättre förutsättningar att få asyl i Finland än i Sverige och utnyttjar det tillfälliga moratorium som Sverige tillämpar inom Dublin 3. Att inte registrera nyanlända i första ankomstland inom Schengen. Jag ser även personer från Pakistan eller Bangladesh. Vart de är hän vet jag inte, de hann försvinna innan jag ställde frågan.

Debatten och rapporteringen blir nu allt mer svåröverskådlig. Angela Merkel hyllas i svensk och tysk liberal press för att hon öppnade sina gränser men ingen kritik reses mot henne nu när hon stängt dem igen efter stark press från delrepublikerna främst i södra Tyskland. Danmark hånas och häcklas för sin migrationspolitik men ingen säger ett berömmande ord om att de fortsätter slussa igenom till Sverige. Det finns även något mer som gör den svenska debatten bitvis helt bisarr.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Debatten har inte mäktat med att ta in är den stora skillnaden i Tysklands och Sveriges förutsättningar för att ta emot stora migrantströmmmar. Tyskland har, för att klara av detta, infört en låglönemarknad för okvalificerade arbeten både inom och utom industrin. Med timlöner gott och väl under 100 svenska kronor. Ett trasproletariat på 2000-talet. De har även reformerat regelverken kring bostadproduktionen så de kan producera enkla bostäder där de som har dessa jobb har råd att bo i. Trångbott, enkelt. Men tak över huvudet. I Sverige har vi inte valt den vägen ännu men kommer tvingas till det.

Detta är bakgrunden till att Tyskland kunnat svälja så många tidigare innan även de nu till slut tvingats stänga gränsen. Trots att deras välfärds- och ersättningssystem medger inte så lång tid på bidrag på de nivåer vi erbjuder. Danmarks system är mer likt Tysklands än Sveriges, kraven på egenförsörjning i både Tyskland och Danmark är tydligare och mer absoluta.

Den Svenska samhällsekonomin kommer inte ens på kort sikt kunna bära 60 000 nyanlända i yrkesverksam ålder per år som har minst åtta år till den dag de är i någon form av sysselsättning och där samhället tvingas betala för dyr nyproduktion och uppehälle. Det är med andra ord bara en tidsfråga innan vi kommer göra något åt erbjudandet till nyanlända migranter och inrikesfödda. Oavsett om de är på flykt eller inte. Oavsett asylskäl eller inte. Vad som är rimligt att erbjuda och inte. Redan idag underkänner allt fler av dessa nyanlända de bostäder vi förser dem med.

Ett nytt, mindre förmånligt, samhällskontrakt kryper allt närmare om vi skall få ekonomin att gå ihop med dagens migrantströmmar. Ett mindre generöst EU kommer bli verklighet. Förändringen kommer komma i vilket fall som helst och det kan vara en god idé att förekomma än att förekommas.

Vi kommer få ett förändrat samhällskontrakt. Vi kommer se ett förändrat Europa. Frågan som vi borde ställa oss istället för att debattera nonsensfrågor är hur detta EU skall se ut och vilka som skall få ta del av det svenska kontraktet. Vilka livsvillkor som skall gälla för att leva i Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se