Brain gain eller brain drain

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Torsdag 24 Sep 2015 2015-09-24
E-post 0

Med den syriska flyktingvågen har Sverige fått den största akademiska tillströmningen hittills. Mer än var tredje syrier som anländer har en högre utbildning med sig i bagaget, visade den granskning som SVT Nyheter gjort i juni i år. Samtliga politiker sprider denna uppfattning vidare.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Ledarsidorna.se har genomfört en separat granskning av Socialstyrelsens årsredovisning  om hur det egentligen ser ut bakom den uppfattning att dagens migrant- och flyktingströmmar består av personer med yrkeskompetens inom bristyrken med legitimationskrav och som ivrigt förmedlas av media. Åtgärda den brist på bland annat 4 500 läkare vi kan ha inom vården. Länk för 2013 hittar du här, 2014 års siffror ej publika ännu men baseras på underhandskopia. För enkelhetens skull har Ledarsidorna summerat olika läkarspecialiteter i en siffra. Den egentliga summan av allmänläkare är i själva verket lägre.

Andelen godkända yrkesbevis för samtliga 21 legitimerade yrken inom vården uppgår till 0,58 procent av beviljade uppehållstillstånd. Omräknat till de i yrkesverksam ålder landar vi på drygt 1,2 procent som har en postgymnasial examen eller yrkesbevis som är arbetsmarknadsadekvat för vårdsektorn i Sverige. För att nå upp till de nivåer som framförs av av regeringen och arbetsförmedlingen saknas drygt 28 procentenheter. Var på vägen de kom bort svävar vi nu i ovisshet om visar det sig.

Av de data som sökte validering av läkarlegitimation som kommer från ”tredje land” det vill säga utanför EU/EES området mörknar bilden ytterligare. Denna definition omfattar även de ryska, amerikanska och kinesiska eller japanska läkare som söker svensk läkarlegitimation:

  • 2014 sökte 765 legitimation varav 166 beviljades
  • 2013 sökte 574 legitimation varav 203 beviljades
  • 2012 sökte 496 legitimation varav 211 beviljades

Den syriska diasporan, eller flyktinggruppen, har under dessa år ökat. Trots detta godkänns allt färre ansökningar av läkarlegitimationer i relativa tal. För 2013 även i absoluta tal. För gruppen sjuksköterskor är siffrorna liknande:

  • 2014 sökte 308 legitimation varav 51 beviljades
  • 2013 sökte 221 legitimation varav 53 beviljades
  • 2012 sökte 285 legitimation varav 49 beviljades

Det finns tecken på att något inte stämmer riktigt i den bild som regeringen tecknar. Det tillskott om 51 sjuksköterskor 2014 som skall rädda välfärden motsvarar i princip en och en halv avgångsklass i en av landets  sjuksköterskeutbildningar. Under 2014 utfärdades 4 336 sjuksköterskelegitimationer. Det tillskott som de nyanlända utgör landar på cirka 1,5 procent. Ett viktigt tillskott men långt ifrån det som kommuniceras. För andelen läkare ser siffrorna bättre ut. Av 2 354 utfärdade legitimationer var 166 stycken från tredje land eller sju procent.

Samtidigt med denna anomali i rapporteringen finns inga data kring vad som händer i ursprungsländerna med denna ”brain-drain”, om än får oss i marginella termer. I Somalia finns 39 läkare och 141 barnmorskor per miljon invånare. Motsvarande siffra för Sverige är 3 800 läkare respektive 700 barnmorskor per en miljon invånare.

Granskas siffrorna och de bakomliggande effekterna så blir bilden en annan än den som hitintills kommuniceras. Det finns en uppenbar risk att kraven på läkarlegitimationer eller andra yrkesbevis urholkas för att förbättra siffrorna. Svensk vård måste vara absolut, inte relativ den enskilde sökandes ursprung. Det finns ingenting som är rasistiskt i detta. Och.

Det är hög tid att börja gräva i frågan om arbeten för de nyanlända.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se