Den stora showen

  • Onsdag 9 Sep 2015 2015-09-09
E-post 0

Regeringen presenterade under måndagen Sveriges officiella tio-punktsprogram för att möta Europas migrationsutmaningar. Detta följdes under tisdagen upp med ett möte mellan statsminister Stefan Löfven och den tyske förbundskanslern Angela Merkel. Inför lanseringen av tio-punktsprogrammet valde statsministern att inte informera oppositionen vilket är kutym i EU-frågor. Detta har föranlett viss irritation och frågetecken om vad ordet samarbete har för värde i Stefan Löfvens värld. Det kan inte uteslutas att oppositionen på något sätt kommer ge igen för detta brott mot praxis.

Vad som inte framkommit tidigare i media är att den svenska linjen i realiteten baseras på ett brev från förbundskansler Angela Merkel och Francois Hollande, Frankrikes president, till bland annat ordföranden i EU-kommissionen  Juncker och EU:s president  Tusk. Breven publiceras, med förbundskanslerns och presidentens namnteckningar, i sina helheter som Slide-share dokument längst ner i postningen (engelsk osignerad översättning hittar du här). Av dateringarna framgår att det som lanseras med buller och bång i Sverige igår och idag som unikt i själva verket är resultatet av en längre dialog mellan två andra länder sedan lång tid tillbaka. Det enda som Stefan Löfven egentligen tillfört som punkt är att öka EU´s mottagande av kvotflyktingar från de diskuterade, men ej lösta, 20 000 till 100 000. Hur Angela Merkels minspel såg ut när den svenske statsministern föredrog ett underlag som hans eget men som hon i huvudsak författat själv tillsammans med sin närmaste partner Hollande fem dagar tidigare förtäljer inte historien dessvärre. Men onekligen hade det varit roande att få vara en fluga på väggen i det mötet.

Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson skriver att Stefan Löfven presenterade sin kravlista och fick på den Merkels gillande bifall. Något annat hade varit konstigt då hon bevisligen skrivit den själv fem dagar tidigare och sänt kopior till övriga länder enligt praxis.

Under onsdagen kommer dessutom EU-kommissionens lista på så kallade ”säkra länder” att presenteras. I denna lista kommer även Turkiet att återfinnas rapporterar källor nära kommissionen men de är redan nu medvetna att denna lista kommer möta starkt motstånd från många länder. För att en sådan lista skall kunna gå igenom krävs att samtliga EU-länder, Storbritannien, Irland och Danmark undantagna, ställer sig bakom den. Stefan Löfven ställer sig bakom denna definition och möjlighet till repatriering men med ett viktigt tillägg:

För att få med sig Miljöpartiet, som i grunden inte vill se någon sådan definition då det endast finns ett säkert land i hela världen, kommer Sverige fortsätta pröva varje ärende individuellt. Sveriges position kommer i grunden inte påverka den situation vi har idag med långa handläggningstider, upp till ett år. Den enda skillnaden kommer bli är att den enskilde tidigt kan få en indikation att den inte kommer erhålla asyl i Sverige men annars gott om tid att skaffa sig en anknytning på något sätt. Helt stick i stäv med de möjligheter som säkra länder och säker repatriering ger.

Förslagen är, med få undantag, redan kända ställningstaganden från en längre tids förhandlingsarbete mellan partnerländerna sedan länge. Frankrike och Tyskland.

Det bör finnas anledning att fundera vad som ligger bakom den stora show som Stefan Löfven och hans stab med politiska rådgivare iscensatt de sista dagarna. Om det är rökridåer för att köpa en svag statsminister tid nog att försöka baxa Miljöpartiet i en någorlunda ofarlig riktning och / eller ge illusionen av handlingskraftigt ledarskap återstår att sia om. Att plagiera andra och sedan ta äran av det själv för att försöka desarmera Miljöpartiet och den postmoderna falangen inom Socialdemokraterna riskerar att ha ett alldeles för högt pris i förlängningen.

Stor show.

Brevet från Förbundskansler Angela Merkel på tyska med hennes namnteckning:

Brevet från President Francois Hollande med hans namnteckning:

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.