Det kommer en morgondag

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Söndag 13 Sep 2015 2015-09-13
E-post 0

Anna Dahlberg, Expressen, har börjat ta sig an professor Hans Roslings argumentationslinjer i flyktingfrågan. Rosling påstår själv att han inte är en samhällsdebattör utan har en roll som ”folkbildare”. Det senare en sanning med stor modifikation då han vill ge bilden av att människosmugglarna skulle vara godhjärtade människor som vill alla väl. En av de större aktörerna i denna bransch är ISIS vilket redogörs i ett reportage i TIME. 2014 genererade denna affär intäkter till ISIS om 323 miljoner USD eller runt 2,5 MDR SEK.

Hans Rosling börjar bli känslosåsens kanske främsta förlöpare med sin grovt förenklade pedagogik och det finns skäl att dra något i handbromsen och se lite vidare på vad som händer nu. Eller kanske se lite längre fram. Magdalena Andersson lät meddela att Sverige eventuellt kommer öppna för att låna upp pengar i EIB, Europeiska Investeringsbanken, i syfte att kunna möta alla de nyanländas behov av bostäder. Det kommer behövas. Boverket har sedan tidigare pekat på behovet av 430 000 bostäder till 2020. Regeringens ambition är att vi producerar 250 000 bostäder under den tiden. Redan innan detta ökade flyktingtryck en prognostiserad brist på 180 000 bostäder vilket kommer driva upp såväl hyror som priser.

Vad vi inte heller har börjat titta närmare på är vilken storlek dessa bostäder ska ha. Det är inte 430 000 eller 250 000 enrummare med kokvrå som kommer krävas. Ser vi till flyktingarnas behov så kommer det krävas större lägenheter vartefter de återförenas med sina anhöriga. Lägenheter om minst tre- till fyra rum och kök kommer behöva produceras för att ge kanske framför allt barnen i dessa familjer en rimlig uppväxt- och boendemiljö. Årshyran per kvadratmeter för nybyggda hyresrätter 2013 var i genomsnitt 1 591 kr, vilket är en ökning med cirka 5 procent jämfört med år 2011. Årshyrorna per kvadratmeter för allmännyttiga nybyggda hyresrätter var 2013 i genomsnitt 1 568 kr. Motsvarande siffra för privatägda hyresrätter var 1 630 kr. Hyrorna per kvadratmeter har ökat i alla regioner, men uppgången har varit störst i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. För en liten trerumslägenhet om 70 kvadratmeter innebär det en månadshyra på drygt 9 500 kronor. Detta är snitthyrorna, inte hyrorna i en nyproducerad lägenhet som ligger väsentligt högre.

Med dagens långa etableringstider för nyanlända på arbetsmarknaden, efter åtta år är 50 procent i sysselsättning eller minst en timmas lönearbete i veckan, är det rimligt att anta att hyreskostnaden kommer belasta Försäkringskassans budget i form av hyresbidrag.

Som det ser ut kommer vi nu vara tvungna att snabbt låna upp medel för att bygga bostäder där de boende måste ha bidrag för att ha möjlighet att betala hyrorna.

Hans Rosling förtjänar kritik för hans illusionsnummer där han bara pekar på flyktingvolymerna i relativa tal. Det finns en dag i morgon också, en dag där nyanländas behov av lägenheter som även kan ta emot anhöriga kommer ställas mot inrikesföddas behov av att få en egen bostad. En morgondag där allt skall betalas, även lånen för de bostäder som nu ser ut att tas. En morgondag där, om inget görs åt tillgången på arbete för egenförsörjning, allt färre skall betala för allt fler.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Idag går en rosa vind av medkännande och godhjärtade öppna hjärtan genom Malmö och Stockholms Centralstationer. Den kan dock ändra både färg och riktning om vi inte förmår möta morgondagens behov av bostäder och förutsättningar för egenförsörjning för de nyanlända till en brun storm i folkopinionen. När denna ”ansträngning på kort sikt” blir kännbar i resten av samhället och politikerna inte har vare sig svar eller planer för att komma tillrätta med bristerna på bostäder och undanträngningseffekterna i ekonomin.

Det kommer en morgondag. Den borde framför allt våra folkvalda börja prata om.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se