En resenär i tid och rum

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Fredag 18 Sep 2015 2015-09-18
E-post 0

SVT Debatt, samproduktionen på torsdagskvällen där svenska och danska företrädare samman i direktsänd debatt om den rådande flyktingkrisen, var en plågsam tillställning att se på. Stefan Löfven, Margot Wallström och Morgan Johansson hade alla tackat nej – och i stället representerades regeringen av Kristina Persson – minister för nordiskt samarbete. Stefan Löfven valde att skicka det sändebud han bedömt som den mest kompetente av alla sina ministrar.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Kristina Persson ansvarar för nordiska relationer i regeringen och vi fick sannolikt se ett smakprov på den ”moderna diplomati” som genomsyrar regeringen Löfvens arbete med allt från Israel och Arabförbundet till våra nordiska grannländer. Persson har tidigare kritiserat Finland i Hufvudstadsbladet för deras politik.Inledningen, som i övrigt andades en implicit brunstämpling av vårt södra grannlands regering, tog priset. Och sedan blev det bara sämre.

När det kommer till vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad kommer jag inte kommentera hans insats alls. De som har ett behov av detta kan nyttja andra arenor.

Jag vill understryka att alla kommentarer om Henrik Arnstad kommer att raderas och avsändaren blockeras. Även ifrågasättande av min inställning kommer att behandlas på samma sätt.

Kritik mot Arnstad kan med viss fördel framföras till honom personligen och inte här.

Men åter Kristina Perssons prestation. Hon inledde med att, precis som statsministern, konstatera att läget är under kontroll.

 “Vi klarar BRA av dem som kommer idag!”

I sak stämmer inte detta alls med situationen. Vare sig i dagsläget eller historiskt. Det finns heller inga tecken som tyder på att något kommer förändras snabbt:

  • Migrationverket har aktiverat sin krisplan.
  • Myndigheten för Samhällsberedskap, höll i måndags för första gången en samverkanskonferens på nationell nivå för att hantera flyktigströmmarna. Även med sändarredaktionen som deltagare om information till allmänheten måste gå ut.
  • OECD har riktiat kraftig kritik mot Sveriges integrationspolitik.
  • Enligt Statistiska Centralbyråns AKU-undersökning (arbetskraftsundersökning) var 66,1 procent av utrikes födda i Sverige sysselsatta år 2013, medan siffran för inrikes födda var 83,1 procent. Siffrorna har legat på ungefär dessa nivåer sedan 2006. Av de i arbetskraften som saknade grundskolekompetens var 80 procent, eller 40 000, utrikes födda 2013.

Riksrevisionens granskning talar ett nästan ännu dystrare språk.

  • Drygt en tredjedel av de nyanlända har en förgymnasial utbildning som är kortare än nio år. Trots detta är det mycket få nyanlända som deltar i komvux  2015(4 procent i december 2014).
  • Nyanlända i åldern 20–64 år med beviljade uppehållstillstånd omfattas sedan den
    1 december 2010 av lagen (2010:197) om etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunerna ska erbjuda utbildning i svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering.
  • Vid utgången av december 2014 hade cirka 38 800 personer en pågående etableringsplan. Sedan lagen trädde i kraft har drygt 15 700 nyanlända med en etableringsplan lämnat etableringsuppdraget. Knappt var tredje person (29 procent) som lämnade etableringsuppdraget 2014 arbetade eller studerade 90 dagar efter utskrivning medan 5 procent hade ett arbete utan stöd. Ett år efter avslutad etableringsplan hade 9 procent ett arbete utan stöd. Hela 91 procent, var fortfarande utanför arbetsmarknaden.

Vilken galaktisk rum-tidsdimension framtidsministern lever i är okänt efter hennes prestation. På bloggen “Ingångsvärden” kan ni läsa en satir som balanserar på verkligheten i ämnet.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se