Partypinglan

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Onsdag 2 Sep 2015 2015-09-02
E-post 0

Partistyrelsen i Centerpartiet vill se ett svenskt medlemskap i Nato. Men SR Ekot kan berätta att den interna splittringen är stor, och att tunga företrädare har reserverat sig mot beslutet. Inte heller basorganisationen är med, många lokalföreningar togs på sängen av beslutet. Beslutet är en logisk konsekvens av Annie Lööf´s ledarskap. Sedan hon tog över ordförandeskapet har Centerpartiet förändrats i snabbare takt än under hennes företrädare Maud Olofsson.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Annie Lööf kommer gå till den centerpartistiska historien som den partiledare som till slut stöpte om partiet i grunden. Från ett folkrörelsebaserat decentraliserat parti till att propagera för i praktiken anarkistiska libertarianska samhällsmodeller i en samtidigt starkt centraliserad partikultur. Få centerpartister av den äldre stammen kommer kunna glömma de seriöst menade förslagen om att införa månggifte, fri invandring och avskaffande av skolplikten. Detta lanserades under samlingsbenämningen ”En hållbar framtid”. Hur månggifte, fri invandring och avskaffad skolplikt skulle säkerställa detta framgick aldrig riktigt tydligt. Inte heller varför profiler som Per Ankersjö och Alexander Bard gavs sådan tyngd i arbetet. Bägge två företrädde den starkt libertarianska strömningen i partiet. Strömningar som ligger Lööf nära. Strömningar som bottnar i CUF, ungdomsförbundet, och ”Stureplanscentern”.

Just Per Ankersjö, en av Annie Lööfs närmast förtrogna, har gjort sig känd för att tänka utanför boxen för att förnya centerpartiet. Han gjorde sig rikskänd när han inför valet 2010 tog fram en profil på hur den typiska folkrörelsecenterväljaren såg ut i Stockholmsområdet. Det gav en tydlig signal om vilken riktning som Annie Lööfs centerparti sedan kom att utvecklas i:

“Målgruppen är modernister. De finns i stor utsträckning i innerstaden.”

“Bland överrepresenterade intressen märks sportdykning, konst, utrikespolitik, gatumode, andra länders kultur, segling, besöka museum. Överhuvudtaget är det en grupp som är mycket intresserade och mentalt aktiva.”

Per Ankersjö, som då var ordförande för Stockholmscentern, höll i viss mån med om att man lämnar fattiga och ofta invandrartäta förorter därhän.

“Det kan man ju säga. Vi är ett parti med ganska få resurser om vi sprider våra kampanjer alltför mycket så riskerar vi att inte komma in nånstans”.

Uttalandet var logiskt. Och ologiskt. Lööf hyllade Ayn Rand som ”en av 1900-talets största tänkare”. inför att hon skulle väljas till partiordförande. Denna extremt högerorienterade skribent är anhängare av den så kallade nattväktarstaten, en stat vars uppgift begränsas till att uteslutande upprätthålla lag och ordning i en fullständigt avreglerad marknadsekonomi utan några som helst välfärdsinslag. Det avgörande i Rands förkunnelse är att egoismen är grunden för allt mänskligt agerande och att hon i filosofiska termer kallar detta ”upplyst egenintresse”.

Ayn Rand vill slå sönder all social empati och anser att hjälp till andra människor – ”oförtjänta individer” – är moraliskt förkastligt.

Med mer än en miljard kronor i partikassan är Centerpartiet Europas rikaste parti kunde kanske slutresultatet blivit annorlunda. Om framtidens centerväljare definierades som mentalt aktiva borde slutsatsen från dagens ledning ha varit att centern fram tills idag byggts upp av, i Stockholmscenterns ögon, mentalt slöa och ofta retarderade personer. Per Ankersjös fru heter för övrigt Eva och har varit en av Annie Lööfs närmaste medarbetare i många år nu sedan tiden på Näringsdepartementet.

Centerpartiet idag styrs av en liten grupp utpräglade storstadsbor som de flesta inspireras av Ayn Rands värderingar. Värderingar och idéer som samtidigt har infogats i en starkt hierarkisk organisationskultur. Partiet styrs av dekret om vad medlemmarna skall tycka om invandring, Nato-medlemskap och annat. Under denna tid har dessutom kopplingarna till kärntrupperna inom LRF försvagats. LRF har idag ingen svensk politiker som företräder dem och därmed står den svenska livsmedelsproduktionen utan kanaler in i det politiska systemet. Den enda koppling dagens centerpartiledning har med landsbygden är nostalgiska korvgrillningsorgier i Maramö.

Hur det går för Centerpartiet och dess förändring under den Lööfska fanan är nog för tidigt att sia om. Men, det måste dock ses som klarlagt att partiet en gång för alla lämnat den,retarderade och efterblivna landsbygden ryggen med alla dess banjospelande bondpojkar och nu med fasta steg marscherar in i en avreglerad framtid där förslag som månggifte och NATO-medlemskap kan slå rot. I varje fall om du frågar i Stockholms- och Stureplanscentern. Allt medan Stockholmscentern skålar i champagne med Europas mest välfyllda partikassa med sig på barerna runt Stureplan. Annie Lööf själv har en historia med vidlyftig representation på skattebetalarnas bekostnad som näringsminister. Tills media tog henne på bar gärning.

I centrum för festen? Som alltid Annie Lööf.

Partypinglan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se