The Rinkabyfältet Refugee Camp, Kristianstad, Sweden

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Måndag 28 Sep 2015 2015-09-28
E-post 0

Bloggpost in english here,  Bloggpost på norska här, Bloggpost in estonian here, russian here other languages will follow within the near future.

Flyktingläger i Sverige tror vi är något otänkbart idag men Sverige har en historia med detta fenomen. Under andra världskriget drev Socialstyrelsen en rad svenska koncentrationsläger där tusentals ”opålitliga” utlänningar spärrades in. Bara ett fåtal av dessa läger var kända för allmänheten. Alla läger bevakades av beväpnade vakter. De fanns främst i glest befolkade områden i Småland och Norrland. Där togs det även emot norska och baltiska flyktingar och det togs emot ända upp till 50 000 stycken. Ett av lägren, Doverstorp i runt Östergötland tog emot totalt 8 000 flyktingar i omgångar mellan 1944 och 1946. Främst flyktingar från Baltikum och senare från det befriade koncentrationslägret Auschwitz. Av lägret finns det knappt några spår idag, träbarackerna är rivna sedan länge. Det beskrivs av överlevande som att det var ”en hel liten stad med hundratals baracker” med 1 500 boende. Flyktingläger fanns även på andra orter i Sverige.

Det svenska Migrationsverket är idag satt under stark press och har aktiverat sin krisplan. Vad denna krisplan omfattar i detalj är okänt för allmänheten men justitieminister Morgan Johansson har låtit förstå att regeringen nu pekat med hela handen på de statliga verken och de statliga bolagen för att kunna få fram bostäder för att kunna möta den ökade flyktingströmmen. Migrationsverket har temporärt minskat minimiytan per boende från fem kvadratmeter till 3,3 men detta är en efterkonstruktion. På flera privata boenden ligger boytan på två kvadratmeter per vuxen flykting efter vårens önskan om ”förtätning” från Migrationsverket. Det finns dock tecken på att ”krisplanen” varit igång en längre tid.

Den första september var 89 497 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem varav 50 587 i Anläggningsboende, övriga inskrivna var antingen boende hos släktingar eller vänner alternativt i sjukhusvård. Den senaste tiden har antalet asylsökande ökat kraftigt i Sverige. I dagsläget söker cirka 7 000 personer asyl varje vecka. Det är 4 000 till 5 000 fler per vecka än tidigare under året. Detta tvingar Migrationsverket att snabbt organisera om arbetet. Vissa söker asyl som flyktingar, andra avstår från att registrera sig för att antingen leva som illegala invandrare eller ta sig vidare till något av våra grannländer. Migrationsverket är, oavsett vad som sägs, satt under stark press. Det finns idag inte bostäder för de flyktingströmmar som anländer inom ramen för Migrationsverkets kapacitet.

Det är därför fullt rimligt att Migrationsverkets Operativa Ledning i ett beslut, BOCA 2:2015  fattat den 28 augusti 2015, har givit enheten för Boendeplanering, etablering och statlig ersättning i uppgift att utreda Rinkabyfältet utanför Kristianstad samt ta fram en handlingsplan för ett flyktingläger för 10 000 personer. Beslutet är undertecknat Jan-Olof Wallin, biträdande operativ chef. Beslutet ligger som inbäddat dokument i slutet på postningen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Valet av Rinkabyfältet utanför Kristianstad är ingen slump. Försvarsmakten och  Fortifikationsverket ansvarar för marken som har den nödvändiga infrastruktur större tillfälliga tältläger erfordrar. Senast vid det internationella scoutmötet 2011, jamboreen, då totalt 40 061 personer bodde i tält eller i enklare baracker på området.

Området har kapacitet att utvecklas från ett flyktingläger om 10 000 flyktingar till att härbärgera upp till 40 000.  Ett svenskt flyktingläger med 10 000 personer ligger i den lägre skalan av flyktingläger efter storlek. Det närmast jämförbara är Kawergosk Refugee Camp för syriska flyktingar i Iraq. Skulle Rinkabyfältet byggas ut till sin fulla potential, 40 000 flyktingar, hamnar det på halva storleken av ett av de mest omskrivna, Zatari Refugee Camp i Jordanien, som idag fungerar som en mindre stad.

Hur de boende i Rinkaby, totalt 800 personer, ställer sig är okänt. Även om de är informerade att den lilla orten kommer öka sin befolkning med runt 1 300 procent exklusive administrativ personal så är konsekvenserna svåröverblickbara. Det bör inte uteslutas att ett omfattande skalskydd måste anordnas för skydd. Inte heller hur Kristianstad kommun, med det ena kommunalrådet Helene Fritzon, reagerar. Helene Fritzon har en bakgrund i Socialdemokraternas verkställande utskott 2001-2013 samt är nu ledamot av EU:s regionkommitté. Kommittén fungerar som ett rådgivande organ till ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen.

”Welcome refugees to Sweden and the Rinkabyfältet Refugee Camp”.

Ett flyktingläger rycker allt närmare. Snart är det vinter. Då blir det kallt.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se