Urmjölkat

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Torsdag 17 sep 2015 2015-09-17
E-post 0

SJ:s styrelse kommer den 25 september, vid en extra bolagsstämma, besluta om en extra aktieutdelning till ägaren staten om 1,7 MDR SEK eller cirka en fjärdedel av bolagets fria kapital. Beslutet är inte oomtvistat då det dels är ett brott mot regeringens egna ägardirektiv som sattes av den borgerliga regeringen:

”Utdelningen skall långsiktigt uppgå till mellan 30 och 50 procent av årets resultat”.

Resultatet 2014 var knappa 600 MSEK, med andra ord inte i närheten av att kunna motivera en extrautdelning utöver de 224 MSEK som redan delats. Motivet som anges var att sänka soliditeten från 60 procent till runt 30 men den facklige representanten i styrelsen från SEKO, Erik Johannesson, motsatte sig beslutet och ville istället reinvestera beloppet i nya tåg och det sedan lång tid kända och kritiserade eftersatta vagnunderhållet. SEKO som försökt följa ägardirektiven och som facklig representant sett till de anställda och resandes trygghet blev helt enkelt överkörda av en socialdemokratisk regering ledd av en arbetare som statsminister och med en vice statsminister som värnar om spårbunden trafik. Huruvida statsministerns löfte till Miljöpartiet, att 2016 inte ta av biståndsbudgeten för att täcka ett statligt verks skenande kostnader, spelat in förtäljer inte historien.

Och det är bråttom. Den 25 september skall beslutet fattas, den 30 skall pengarna finnas på regeringens konto.

Regeringen är ute mjölkar ur de bolag som finns på likvida medel utan att låta de reinvestera i angelägen verksamhet. Som nya vagnar till trötta resenärer.

 

 

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se