Utmaningen

© Kjell Nilsson Mäki.
  • Torsdag 3 Sep 2015 2015-09-03
E-post 0

Av svenska folket vill en tredjedel minska flyktingmottagandet. En nästan lika stor andel tycker att Sverige ska fortsätta ta emot lika många som i dag. Det visar en opinionsundersökning som SVT Nyheter låtit göra. Carin Jämtin partisekreterare för Socialdemokraterna kommenterar undersökningen:

Jag tror att många Socialdemokrater vill att vi ska ha en asylrätt som är absolut, alltså att varje individ som kommer ska få sin asylrätt prövad, men även socialdemokratiska väljare vill ju se välfärden och oroar sig för framtiden för Sverige.

För Sverige och svensk ekonomin så kommer det på kort sikt att vara en kostnad och en ansträngning, men på lång sikt så kan den svenska välfärden bara överleva om vi har människor som jobbar och betalar skatt och bidrar till välfärden.

Nyckelmeningen, som hon inte vidareutvecklar, är just ”jobbar och betalar skatt”. Det tål att upprepas:

  • Tiden för 50 procent av de nyanlända i arbetsför ålder att komma ”i sysselsättning” är åtta år.
  • Tiden för 65 procent av de nyanlända i arbetsför ålder att komma ”i sysselsättning” är femton år.
  • Definitionen ”i sysselsättning” innebär att en person arbetar minst en timme per vecka med eller utan lönebidrag alternativt hjälper släkting i dennes företag.
  • Utbildningsnivån 2013 för utrikes födda från de tio vanligaste födelseländerna varierade kraftigt. För den somaliska gruppen, som utgör en stor del av invandringen hade 58 procent inte ens fullgjord grundskola. För den syriska gruppen är motsvarande 37 procent. Den senare gruppen utmålas av den politiska ledningen som ”extremt välutbildad”.
  • Under 2014 ansökte 1 689 syrier av 16 386 beviljade uppehållstillstånd att få sina examina prövade. Tidigare år har andelen i arbetsför ålder varit 64 procent vilket skulle ge en siffra på 11 000 om vi gör ett antagande att den siffran är konstant ger det att 15 procent bedömde själva sin utbildning som arbetsmarknadsadekvat i Sverige. Detta utfall rimmar illa med bilden Morgan Johansson och övriga regeringen vill ge av vilka som anländer.

Det finns goda skäl att anta att den korta sikt som Jämtin hänvisar till är minst en halv generation bort, eller tio år, för de som kommer idag. Att det tar mycket lång tid innan den nyanlände är i egenförsörjning vittnar flera kommuners budgetar för försörjningsstöd om. Överlag borde “i sysselsättning” kompletteras med “egenförsörjda” för en mer begriplig statistik. Ludvika kommun, som är en av alla dessa kommuner som försökt dra sitt strå till stacken och ta emot många lågutbildade flyktingar, överskred 2014 de budgeterade 21 miljoner kronor de avsatt för försörjningsstöd med 16 miljoner. En övertrassering med 80 procent. Huvudskälet var att de nyanlända inte hade kommit ut i egenförsörjning efter att statsbidragen för dessa löpt ut. Ludvika är bara ett av många exempel på hur staten rullar över migrationskostnaderna på kommunerna över tid.

Det finns inget rasistiskt i att konstatera detta. Det finns även skäl att påpeka att hos svensken i gemen sannolikt en beredvillighet att hjälpa folk i nöd. Hjälpa folk som har ett skyddsbehov. Och vara delaktiga i beslutet om hur denna hjälp skall utformas. Om hur mycket av den kortsiktiga kostnaden skall tas från pensioner, vård, skola, omsorg eller om vi skall höja skatterna för detta.

Copyright Kjell Nilsson Mäki. Klicka på bilden för högupplöst version.

Copyright Kjell Nilsson Mäki.
Klicka på bilden för högupplöst version.

Det som spelar främlingsfientliga krafter i händerna är att inte vara ärliga. Och ärliga, det vill sannolikt alla politiker vara inför sina väljare. Hinder är ju till för att övervinnas och vi har goda förutsättningar att lyckas med utmaningen. Eller? Vad säger vi om rimligheten?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.