Åsiktskorridorens första avfart

© Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 30 Okt 2015 2015-10-30
E-post 0

Finansminister Magdalena Andersson (S) är beredd att kompromissa med alliansen om den ekonomiska politiken, skriver DI. Hon kan tänka sig utvidgat rutavdrag och subventioner av låglönejobb – och räknar med att ta uppemot halva biståndsbudgeten till migrationskostnader. Utrikesminister Margot Wallström (S) menar att det finns en gräns för hur många flyktingar Sverige klarar av att ta emot. Magdalena Andersson nämner för första gången den siffra som florerar inom bland annat gränspolisens ledning inför 2016. 500 000 asylsökande för 2016, inte de 135 000 som Migrationsverket har i sin senaste prognos.

Överlag har Migrationsverket numera kapitulerat och lämpar över allt mer på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, samt på kommunerna. De asylslussar som bland annat Stockholm stad har arrangerat bara för att få undan flyktingarna från Centralstationen präglas av god organisation och hög personaltäthet till skillnad från de som drivs i Migrationsverkets regi som Ledarsidorna.se besökt. Naturligtvis är dessa stickprov inte representativa för landet men ger ändå en stämningsbild. Migrationsverket har gått på överlast sedan 2012 då de egna resurserna till slut inte räckte till utan andra aktörer var tvungna att kontrakteras.

Detta som konsekvens av Alliansens och Miljöpartiets migrationspolitiska överenskommelse. En överenskommelse som Miljöpartiet sedan tvingade in Socialdemokraterna i mot nyckelkorten till Rosenbad i utbyte.

Nu svänger åsiktskorridoren och samma personer som för så sent som för två månader sedan brunstämplat alla som varnat för systemstress och systemkollaps talar nu istället om volymer, gränser och systemkollapser i en kör som sjunger illa. Utan att blinka har de ändrat retorik i grunden, utan eftertanke om hur deras egen trovärdighet påverkas. Och det finns skäl till att regeringen snabbt börjar ta till sig samhällsinformation på egen hand istället för att låta den tvättas av 30-30-30 – gänget först.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

I Läkartidningen varnar nu läkare och politiker för hur primärvården nu påverkas i Skåne. Primärvården i Skåne, som bara ett av många exempel idag, står inför att tvingas ”prioritera” vilket i klartext innebär att grupper och behov kommer ställas mot varandra. Vi kan dessutom räkna med att se hur belastningen i primärvården kommer påverka akutsjukvården. Personer som inte kan boka ett läkarbesök i rimlig tid tvingas, även om sjukdomstillståndet inte är akut, söka hjälp hos akutsjukvården. Vi kan börja fundera på hur länge akutsjukvården klarar av sådana överrullningseffekter och när belastningen på den blir samhällsfarlig. Vi bör ha rätt att förvänta oss att dagens nu intensiva kurs- och positionsförändringar från bland annat Margot Wallström, följs av flera.

Dessvärre har regeringspartierna i grunden bara en politik för sötebrödsdagar. Det socialdemokratiska partiet är helt oförberett på dagens situation då partistyrelsen, kanske främst partisekreterare Carin Jämtin, lät lägga locket på migrationsfrågorna vid den senaste kongressen. Hon är en av de som inte syns alls i debatten idag. Detta förklarar varför alla de löften om snabba förändringar nu tar sådan tid även om Morgan Johansson nu meddelat att han helt plötsligt kommit på att han kan korta tiden för det utlovade lagstiftningsarbetet från 12 månader till sex månader. Morgan Johanssons tid som justitieminister har dessutom kännetecknats av förseningar gränsande till något som skulle kunna tolkas som medvetna försinkningar.

Lagen om terroristresor och stöd till terrororganisationer är redan försenad, trots tidigare löften om snabb leverans. Ledarsidorna.se har inte för avsikt att släppa frågan, vilket såväl Morgan Johansson som Anders Ygeman är väl medvetna om, då vi ligger sist i västvärlden att inarbeta FN:s resolution 2178 med stigande irritation från våra nordiska grannländer, EU och FN. Johansson har utlovat en sådan lagstiftning under hösten. Nu är det snart bara två månader kvar till året är slut.

Inte heller har vi tagit tag i integrationförutsättnigarna för nyanlända och bostadsmarknad ännu.

Nu erbjuder åsiktskorridoren avfarter för de mest behövande och som nu öppet visar att de månat mer om sin egen karriär än landets väl. Men då gäller det att hålla tungan rätt i mun så att de inte landar i samma punkt de en gång startat. 

Och framför allt: Börja lägga konkreta förslag. Där är vi inte än.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se