Den rasistiska stormakten

Coyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 21 Okt 2015 2015-10-21
E-post 0

Anders Lindberg, Aftonbladet, skriver idag en text med stor relevans. Att det allt råare uttryckssättet från Sverigedemokraternas Kent Ekeroth använder sig av bidrar till att provocera fram våldsdåd mot asylboenden. I detta har Lindberg, visar empiri, i allt väsentligt rätt.

Men.

Lindberg gör sig själv lite av en otjänst när han samtidigt låter Hillevi Larssons, riksdagsledamot (S),  deltagande i en öppet hatisk och antisemitisk demonstration i Malmö passera med att titta bort.

Edit 12:55

Lindberg kommenterar det på Ledarbloggen men samtliga debattörer bör kanske överväga att ge sådana yttringar lika mycket utrymme som dagens ledartext. Som Lindberg skriver i bloggposten, antirasism kan inte vara selektiv.

Slut edit

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Hillevi Larsson har varit engagerad i Palestina-frågan under lång tid men har en osviklig tendens att hamna i sammanhang där antisemitistiska grundvärderingar vädras offentligt.

Exemplen är många genom åren och det är numera fler och fler som börjar fundera på om det är rimligt att ha en sådan omedveten talang för att hamna i fel sällskap.

Hon skyller, och kommer oftast undan med, att hon inte förstår arabiska i någon större omfattning. Trots många års engagemang har hon återigen hamnat i tveksamt sällskap. Malmös socialdemokrater har dessutom en historia av öppen antisemitism i form av den förre ledamoten i kommunstyrelsen Adrian Kaba som spred antisemitiska vandringssägner.

Kabas försvar ifrågasattes inte heller. Han lät meddela att han naturligtvis skulle ta avstånd från det han sagt om det han sagt kunde motbevisas. Efter den ”reträtten” och hans avgång från Malmös kommunstyrelse tystnade kritiken samtidigt som antisemitismen i Malmö fått fortsätta arbeta vidare relativt ostört.

Coyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Coyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Något vi såg i demonstrationen som Hillevi Larsson deltog i. Det är inte sannolikt att hon hyser antisemitiska sympatier men hon gör sig själv en otjänst genom att med sin närvaro legitimera den formen av åsiktsyttringar. I det längre perspektivet kommer återkommande ”pudlar” inte räcka till. Inte heller att en gång per år, högst pliktskyldigt, delta i en ”Kippavandring” eller i minneshögtiderna på årsdagen av Förintelsen.

Det är vad vi alla gör i mellantiden som spelar roll och kan göra skillnad. 

Allt detta, samt de konflikter som vi ser på olika asylmottagningar mellan olika flyktinggrupper, borde sätta ljuset på att de som nu flyr från olika konflikter inte lämnar de inbördes konflikter bakom sig när de passerar gränsen till Schengen eller Sverige. Klarar inte vi av, på ett tidigt stadium i asylprocessen – till exempel första dagen, att markera att i Sverige råder allas lika värde samt religionsfrihet och förbud mot hets mot folkgrupp så späder vi på de möjligheter som Kent Ekeroth nu nyttjar i sin retorik.

Det är heller inte bara Malmös judiska diaspora som är rädda för militanta muslimer. Inom den muslimska diasporan finns oförsonligt hat mellan shia och sunni samt inom dessa grupperingar. Arabisktalande kristna, som syrianer och kopter, är en särskilt utsatt grupp som känner sig hotade av andra med ursprung i Mellanöstern.

Det är inte orimligt att i framtiden kräva att ohörsamhet mot honorering av allas lika värde – principen borde påverka den asylsökandes möjligheter, och rättigheter, till skydd negativt.

Det borde inte finnas något rasistiskt i att kräva av en asylsökande att denne lämnar tidigare konflikter bakom sig och honorerar allas lika värde. Enligt FN:s flyktingkonvention har flyktingar en skyldighet att följa värdlandets lagar. Men det har dessvärre blivit rasistiskt att kräva respekt för denna, i den svenska debattkontexten, självklarhet. Trots att vi ratificerat denna konvention i sin helhet utan reservationer.

Skärmavbildning från FN:s Flyktingkonvention. Artikel II.

Skärmavbildning från FN:s Flyktingkonvention. Artikel II.

Vi kan fundera på om det är orimligt eller inte att kräva denna efterlevnad av en av våra kanske viktigaste grundvärderingar av de som söker skydd i vårat land. Om det är rasistiskt att kräva att de asylsökande honorerar religionsfrihet, rätten till sin sexualitet och allas lika värde.

Vi bör ställa oss frågan om det inte är bättre för de asylsökande som inte kan honorera dessa värden att söka asyl i ett annat land som bättre möter upp till deras krav att kunna hetsa mot folkgrupper, religiösa åskådningar och sexuell läggning. Kanske är det så att vi i de fallen gör den asylsökande en tjänst genom att leta upp ett land som bättre rimmar med hans eller hennes grundvärderingar om de inte delar vår syn. En de facto en humanistisk gärning fylld av medkännande och empati.

Men den dagen kravet på individen, som inget annat önskar än att bli svensk medborgare, att honorera allas lika värde blir ett uttryck för rasism eller kulturfientlighet är vi inte en humanitär stormakt längre. Den dagen är vi ett samhälle som genomsyras av rasism i olika nyanser. Från ledarkrönikörer ner till enskild asylsökande.

En rasistisk stormakt.

Vi kan fundera något på om hur det är tänkt. Om vi kanske skall börja ta tag i detta område, de grundläggande värderingarna, på allvar någon gång i framtiden. Och eventuellt villkora vårt skydd.

 

Post Scriptum:

Och för de som nu tänker klistra islamofobkortet på mig igen så bör de innan de gör detta kanske ta del av mitt reportage från mitt senaste besök vid en av de större koranskolorna i Mellanöstern. Ett besök jag bedömer att Adrian Kaba och Hillevi Larsson skulle kunna ha stor glädje av. Som några av många. Enligt den tolkning, Maliki jurisprudence, av Koranen som lärs ut där så kröker du inte ens ett hårstrå på en jude, kristen eller shiamuslim. I den kontexten lever de kanske mer efter principen “allas lika värde” än vad vi någonsin kommer komma i kontakt med själva.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se