Det Sverige vi vände ryggen

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 14 Okt 2015 2015-10-14
E-post 0

I eftermiddag presenteras rapporten ”Förorterna som moder Svea glömde” och det är en dyster bild som utredaren Jan Edling, Verdandi, målar upp. Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor. Edling som tidigare varit utredare för LO och Vinnova har tittat närmare på livssituationen för dem som bor i 38 kartlagda bostadsområden, från Luleå i norr till Malmö i söder. Jan Edlings dom över svensk integrationspolitik dom senaste 20 åren är hård. Ingen regering klarar sig undan och minst två av dagens statsråd och en stor del av dagens riksdagsledamöter är därmed medskyldiga till moraset.

Det finns ingen att skylla på. 

Skulle de ha det tveksamma omdömet att börja skylla ifrån sig förtjänar de sannolikt inte väljarnas förtroende vid nästa val. Skulle de använda inrikesminister Ygemans favorituttryck som han använder när självklara samband lyfts fram, att ha varit naiv, så måste samma fråga ställas. Varningssignalerna har funnits, om än inte så enkelt sammanfattade. Rapporten är endast på 50 sidor och med ett enkelt samt rakt språk. Sannolikt är språket och formatet valt med viss omsorg för att majoriteten av dagens politiker skall kunna förstå allvaret i situationen.

Förutom den höga arbetslösheten, i vissa delområden så hög som nittio procent, bidrar barnafödande och invandring har gjort att befolkningen i de så kallade miljonprogrammen ökar. Detta har också ökat trångboddheten i bostäder med många gånger eftersatt underhåll.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

I Stockholmsförorten Rinkeby, ett av områdena som ingår i granskningen, har Ledarsidorna.se genomfört en del intervjuer samt studier. Exemplet med skiftsovare är ett sådan som kan vara talande. Trångboddheten, med kanske upp till åtta personer i en tvårummare tillhörande en och samma familj, ger förödande konsekvenser. Familjen tvingas sova i skift. De äldre barnen tillåts bara sova på förmiddagarna när småsyskonen är i förskola eller lågstadium. Vid lunch börjar dessa komma hem varvid de äldre måste lämna lägenheten för egen skolgång. De missar därmed förmiddagarna och är ständigt outsövda. Den höga frånvaron och den ständiga sömnbristen påverkar skolresultaten negativt. Nattetid driver de ofta runt i bostadsområdet eller sitter nätterna igenom på nattbussar för att få tiden att gå. Hemma tillåts de eller kan de inte vara. De blir då lätta offer för två typer av rekrytering.

Organiserad brottslighet eller radikaliserad Islam.

Det förra är tydligt i rapporten. Äldre rekryterar yngre till alltifrån tillgreppsbrott till narkotikahandel. Det senare behandlas inte nämnvärt men är ett växande problem. En av de som Ledarsidorna.se intervjuat, den kurdiska inrikesfödda kvinnan D skulle kunna sammanfatta Jan Edlings rapport i sin vädjan till oss:

”Mina föräldrar flydde till Sverige för att finna trygghet och en framtid. Jag själv är född och uppvuxen här i Rinkeby. Jag vill också fly till Sverige för att finna en trygghet och en framtid men är fast här. Varför kan inte Sverige komma till oss”?

Kopplar vi ihop det med rapparen Ken Rings ord, som han blev rasiststämplad för, blir domen över två decenniers migrations- och integrationspolitik hård.

”Varför släpper ni fortfarande in fler när ni inte ens släpper in oss som redan lever här”?

Dagens riksdag och regering är dessa två personer, och många fler, svaret skyldig. Utan undanflykter. Och skulle de inte förstå frågorna så ger Jan Edlings rapport tillräckligt med underlag för att uppnå ökad förståelse för allvaret de försatt dessa människor och Sverige i.

Denna rapport står på egna ben och bör läsas av regering, riksdag och alla engagerade i debatten. Det finns ingenting som går att ifrågasätta. Den talar för sig själv och du finner den som inbäddat dokument nedan.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se