Europas sämsta parlament

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 14 Okt 2015 2015-10-14
E-post 0

Dagens partiledardebatt slutade i det väntade. Kaos. KD-ledaren Ebba Busch Thor vill att alliansen lägger en gemensam budget. Nu svarar statsminister Stefan Löfven på utspelet:

– Det verkar vara kaos i Kristdemokraterna, säger han.

Vidare gav Jimmie Åkesson Alliansen huvudvärk genom att meddela att Sverigedemokraterna kommer stödja Moderaternas budget. Ett skickligt drag då han nu manövrerat in alla de borgerliga partierna i ”Djävulens alternativ”. Antingen rösta på moderaternas budgetförslag och vara sina väljare rimligt lojala. Eller lägga ned sina röster och därmed ställa sig bakom Stefan Löfven. En svår, nästintill retoriskt omöjlig, position att manövrera sig ur med trovärdighet. Åkesson har ånyo visat vilken skicklig spelare han är. Att sätta invektivet pajas, som Lena Mellin i Aftonbladet gör i detta sammanhang, är sannolikt kontraproduktivt.

Dagens andra förväntade nyhet var misstroendevotumet som nu väcks mot finansminister Magdalena Andersson, S. Här, däremot, spricker Jimmie Åkessons trovärdighet som parlamentariker totalt. I detta misstroendevotum är invektivet pajas motiverat.

Andersson har gjort sitt jobb tämligen bra inom de givna ramar som hon har att förhålla sig till. Det finns däremot minst två andra ministrar som mycket väl förtjänar ett misstroendevotum. En av dem spelar huvudrollen i tider som dessa och det är ingen annan än Morgan Johansson, migrationsminister. Varför tarvar en förklaring.

Migrationsverkets Operativa avdelning fattade den 23 augusti beslutet att utreda tältläger på Rinkabyfältet i Kristianstads kommun. Ett sådant beslut, och som det explicit står i beslutet, att påbörja för beredskapsboenden i stor skala bygger på en längre tids underrättelser samt tas inte utan att departementets politiska ledning orienteras. Migrationsverket tar löpande in information från både EU-länder och från flyktingläger och det är allmänt känt att från den dag då flyktingläger i Iraq eller Jordanien börjar tömmas så tar det mellan tre och fem veckor innan de första anländer den svenska gränsen.

Det är därför rimligt att anta att migrationsministern blev orienterad en vecka innan, runt den 15 augusti, men har inte börjat agera förrän den senaste veckan. Det kan inte uteslutas att migrationsdepartementet undanhållit Magdalena Andersson avgörande information. Lägg därtill Morgan Johanssons oförmåga eller aktiva passivitet att föra in FN Säkerhetsråds resolution 2178. Lagen om terrorresor och resande stridande. Så sent som i maj lovade Johansson att inget sinkade lagstiftningsarbetet till Ledarsidorna.se för att bara några veckor senare meddela att arbetet är försenat till någon gång under hösten. Sverige ligger nu, utan konkurrens, sist i implementationsarbetet med en, för vår och våra grannländers säkerhet, central lagstiftning. Omvärlden ser oss sedan en tid tillbaka som ett kollektiv av pajasar för att använda Lena Mellins uttryck. Vår regering och vår riksdag bör påminnas att de är inte de enda som får till möten och samtal med andra länders motsvarande.

Hade Sverigedemokraterna visat sig parlamentariskt kompetenta och haft en faktisk vilja att markera eller göra skillnad hade ett misstroendevotum riktats mot Morgan Johansson och inte Magdalena Andersson. Ur det perspektivet har Lena Mellin rätt. Pajastakter. Inte värdigt en demokrati.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

När det kommer till debatten i övrigt? Kaos och konflikt men ingen ställde Stefan Löfven mot väggen för hans duckande att det är polisen som skall avgöra om gränserna skall stängas eller inte. Polisen har, i enlighet med gällande lag, den möjligheten men det har även regeringen.

Vid en händelse som medför ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten finns möjligheten att besluta om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna. Beslutet kan fattas både vad gäller i förväg kända omständigheter och i brådskande fall. Gemensamt är att det ska ske som en sista utväg.

De rättsliga förutsättningarna återfinns i den s.k. Gränskodexen. Förordningen ger tre olika möjligheter till beslut om tillfälligt återinförandeav kontroller vid de inre gränserna. Hur ett sådant beslut fattas i Sverige regleras i utlänningsförordningen 6 kapitel:

 

5 § Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.

Om det krävs ett omedelbart ingripande får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att sådan gränskontroll får införas som anges i artikel 25 i Europarlamentets och rådets förordning  Den myndighet som har beslutat om att införa gränskontroll ska omedelbart underrätta regeringen om beslutet. Regeringen ska snarast pröva om gränskontrollen ska bestå. Förordning (2015:92).

När Statsminister Stefan Löfven och språkröret Gustav Fridolin nu tvår sina händer och hänvisar till myndigheterna är detta en saklägesbeskrivning med stor modifikation. Som inte Sverigedemokrater eller något annat parti klarade av att föra fram. Utlänningsförordningen och EU:s regelverk är tydliga på var beslut och ansvar ligger. Och det ligger inte på Kungsholmen i Polisens eller Säkerhetspolisens högkvarter. Det ligger i Rosenbad.

Dagens partiledardebatt gav mig intrycket av sju partier som inte vill kunna sin sak utan är mer intresserade av att två sina händer och ett åttonde som definitivt inte kan sin sak.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se