Hela Sverige campar

  • Lördag 17 Okt 2015 2015-10-17
E-post 0

Ungern stängde vid midnatt gränsen mot Kroatien för asylsökande. Slovenien stoppade samtidigt alla tågavgångar från Kroatien, inför en väntad anstormning av migranter som söker nya vägar in i Europa. Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó meddelade vid en presskonferens på fredagen att gränsen skulle stängas. Åtgärden är ett försök att stoppa människor som befinner sig på flykt. I stället ska två transitområden skapas vid gränsen, där flyktingar kan ansöka om asyl i Ungern.

Samtidigt pågår Moderaternas partistämma. Förslaget kring uppehållstillstånd som partiledningen vill få igenom innebär att den som inte längre har skyddsskäl efter tre år och inte heller har ett jobb måste lämna landet.

Parallellt med detta kan vi ta del av Daniel Swedin, Aftonbladet, som lyfter fram svensk integrationspolitik som världsledande. Swedin hänvisar till Migrant Integration Policy Index, MIPEX  men OECD och SCB data målar en dyster bild. OECD  (industriländernas organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling) visar i en rapport att år 2011 var Sverige det industriland som hade störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. I Sverige hade 76,6 procent av inrikes födda i denarbete, medan siffran för utrikes födda var 62,6 procent. Enligt Statistiska Centralbyråns AKU-undersökning (arbetskraftsundersökning) var 66,1 procent av utrikes födda i Sverige sysselsatta år 2013, medan siffran för inrikes födda var 83,1 procent. Siffrorna har legat på ungefär dessa nivåer sedan 2006.

Hur MIPEX kommit fram till sin sammanfattning, att Sverige är världsledande på integration, finns det en del frågetecken kring då de själva kommer fram till samma sak som OPEC gör vad avser etableringen på arbetsmarknaden som ett exempel. Utan arbete och egenförsörjning är det svårt att påstå att en utrikesfödd är integrerad i samhället. MIPEX siffror baseras på 2012 års migration, totalt 111 090 personer varav 19 936 personer var rena arbetsmarknadsinvandrare. Antalet beviljade asylärenden var 10 423 personer för 2012, att jämföra med motsvarande siffra för 2015 till dags dato som ligger på 25 867. Mer än dubbelt så många och då är inte 2015 slut än.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

En redan haltande integration skall nu utformas med detta nya svenska rekord, där såväl MIPEX som OECD underlag pekar på ännu större integrationsutmaningar samtidigt som vi har 347 600 arbetslösa personer, är oklart. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 7,2 procent och även där är utlandsfödda överrepresenterade i statistiken. Och var de nyanlända sedan skall bo är ännu oklarare, boendet är en annan parameter där Jan Edlings rapport från den 14 oktober visar på ett segregerat, inte integrerat Sverige. I Revingeby uppförs nu det första tältlägret på regeringens uppdrag för nyanlända. Befolkningen i Revingeby kommer i det närmaste dubbleras. Samhället, med drygt 500 invånare, kan få ett tältläger med sammanlagt 375 nyanlända flyktingar. Hur dessa flyktingars vidare öden utvecklas är i dagsläget lika okänt som deprimerande med de förutsättningar till jobb och boende som finns att uppbringa.

Men kanske det är som Kjell Nilsson Mäki´s illustration ger vid handen. Att det är just campingen som är dessa arma själars väg in i det svenska samhället.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se