Kollektiv epidemisk lobotomi

@ Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 28 Okt 2015 2015-10-28
E-post 0

AD NOTAM:

Ledarsidorna.se har under en tid noterat att kommentatorsfältet allt mer domineras av personer som avser förhindra en saklig debatt.

Detta innebär att Ledarsidorna.se inom kort kommer, utan ytterligare varning än denna, gå över i en annan kommentatorsfunktion där varje kommentar kommer förhandsgranskas. Detta kommer medföra stora eftersläpningar i debatten då redaktionen bara kommer granska kommentarerna en gång vartannat dygn.

Om inte en förbättring sker omedelbart kommer detta genomföras inom 36 timmar.

 

Efter de många bränderna i tilltänkta och etablerade asylboende i landet har Migrationsverket beslutat att hemlighålla var de finns. Senast natten till idag utsattes ett asylboende i Danderyd för ett försök. Danderyd, en patricierförort till Stockholm, har en lång historia av att ha varit fredat från högerextremism. Sverigedemokraterna nådde i valet 2014 endast upp till ynka 2,29 procent. Att jämföra med valkretsen Hornstull i Stockholm som kanske bäst symboliserar den stadsdel med de mest öppna sinnena och som domineras av journalister och opinionsbildare med sympatier hos främst Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Där erhöll Sverigedemokraterna 5,16 procent.

Det är därmed vanskligt att sätta Sverigedemokraternas valresultat i respektive kommun eller valkrets i samband med de attentat och det hot som nu är en realitet mot flyktningars liv. Människor som i många fall redan tvingats fly från sina liv en gång.

Mer troligt är det andra faktorer som spelar in. Förtroendet för regeringen är en parameter. Missnöjet med regeringen har ökat kraftigt. Andelen som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb har ökat från 27 till 41 procent sedan i april, visar Ipsos mätning för Dagens Nyheter.

– Flyktingsituationens allvar och omfattning har blivit tydlig för fler väljare. Resultatet visar att regeringens hantering av utmaningarna hittills inte har övertygat, kommenterar David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

Faktorer som definitivt spelar in är den otydlighet och motsägelsefullhet som präglar regeringens allt mer pressade svar. Första gången en reglering av Sveriges gränser kom på tal, för två veckor sedan, var regeringens besked att det var en fråga för polisen, inte regeringen, att besluta över. Idag har regeringen gradvis förflyttat sig till att de inte kommer fatta ett sådant beslut utan att polisen tagit initiativ. Det är i regeringens glidning inte ointressant att skärskåda lagrummen. Utlänningslagen respektive Utlänningsförordningen.

Utlänningsförordningen 6 kapitel:

“5 § Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.

Om det krävs ett omedelbart ingripande får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att sådan gränskontroll får införas som anges i artikel 25 i Europarlamentets och rådets förordning Den myndighet som har beslutat om att införa gränskontroll ska omedelbart underrätta regeringen om beslutet.

Regeringen ska snarast pröva om gränskontrollen ska bestå. Förordning (2015:92)”.

Med andra ord: Det är ställt utom allt tvivel vem som har initiativet och ansvaret, polisen är att betrakta som en remissinstans av flera då regeringen är den part som har överblicken över andra system. Som till exempel Migrationsverkets asylprövningsprocess. Eller primärvården. Eller bostadstillgången. Polisen har en möjlighet men måste i efterhand söka regeringens godkännande. Inget av de övriga samhällssystem har polisen heller överblick över och dessa system har sedan lång tid varnat för den stress som de utsätts för. Regeringens handlingsförlamning riskerar att förlänga denna period i minst ett år innan utredningar och annat är klara.

Detta reser naturligtvis frågor kring vad som egentligen pågår i Rosenbad. Frågor som Alliansen borde ställa men inte förmår. Om de fullt medvetet sitter och trycker på avstå-knappen samtidigt som Sverige sätts under en historisk stress och press eller om alla riksdagspartier har drabbats av kollektiv epidemisk lobotomi.

 

 

AD NOTAM:

Ledarsidorna.se har under en tid noterat att kommentatorsfältet allt mer domineras av personer som avser förhindra en saklig debatt.

Detta innebär att Ledarsidorna.se inom kort kommer, utan ytterligare varning, gå över i en annan kommentatorsfunktion där varje kommentar kommer förhandsgranskas. Detta kommer medföra stora eftersläpningar i debatten då redaktionen bara kommer granska kommentarerna en gång vartannat dygn samt förbehåller sig rätten att inte publicera kommentaren alls om den anses kränkande, ha ovårdat språk, inte förmår hålla sig till ämnet eller inte ha en saklig ton.

Om inte en förbättring sker omedelbart kommer detta genomföras inom 36 timmar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se