Kriskommunikationens A-B-C

© Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 27 Okt 2015 2015-10-27
E-post 0

Kriskommunikation är svårt. Eller inte. Magdalena Anderssons statssekreterare Max Elger kommenterar de läckta mailen som bland annat Tino Sanandaji publicerat som talar om stora besparingar inför kommande år. Och han gör alla rätt. Statssekreterare Max Elger vill inte säga hur stora besparingar det kan röra sig om.

– Vi har inte belopp satta för det här besparingsprojektet. Nu får den här översynen visa vilka möjligheter som finns för handen.

Han följer kriskommunikationens empiri till punkt och pricka och han gör det bra. Han är

  • Ärlig
  • Uppriktig
  • Tillgänglig (men inte för tillgänglig, han måste kunna jobba också)
  • Utstrålar lugn
  • Förbereder landet på en kraftansträngning av historiska mått
  • Meddelar att de inte vet i dagsläget men kommer återkomma
  • Meddelar i grova drag hur beslutsprocessen ser ut.

Kriskommunikation är med andra ord lätt. Var ärlig och direkt, det räcker långt. Meddela när det kommer mer information, vet du inte så säger du det. Det kan inte uteslutas att finansminister Magdalena Anderssons rutin, hon är en av få i regeringen som har erfarenhet av stora kriser, slår igenom parat med ett helt departement som är känt för att ständigt ha hög beredskap för oförutsedda händelser. Magdalena Andersson har en bakgrund som bland annat budgetchef vid departementet och slet, enligt egen utsago, ut två par skor när hon under regeringen Carlsson II sanering av ekonomin 1994 när hon var tvungen att gå mellan finansinstituten på Manhattan och försöka pressa ner räntorna åt oss.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Ledarsidorna.se är för första gången, sedan försvarsuppgörelsen, imponerad av regeringen. Om än i senaste laget. Mycket hade kunnat göras långt tidigare och vi bör nog inte släppa vare sig migrationsminister Morgan Johansson eller rikspolischefen respektive Migrationsverkets generaldirektör vidare i karriären alltför lättvindigt.

Det är under Johanssons departement det någonstans fallerade från början.

Landet tvärnitar nu, till stor del okontrollerbart. Morgan Johansson har inte kunnat eller haft vilja att beskriva världen som den är. Men finansministern med stab gör det kommunikativt så bra de kan nu när de tvingas sopa upp smulorna. Frågan är om de gör det i tid.

De avskyvärda anlagda bränderna fortsätter. Nu senast i Lund i Skåne natten till idag. Ett attentat riktat mot en förläggning med ensamkommande flyktingbarn. Det går inte att med ord fördöma dessa attentat mera. Denna förläggning hyste även barn med LSS-behov. Barn i behov av särskild omsorg.

Att det är just Lund som utsätts är något av en anomali. Det finns dels tecken som tyder på att Kent Ekeroths ”hetstal” i samma stad fått effekt men Lund är annars en stad som karakteriseras av intellektuell vänster. En tillåtande miljö med en ”air” av öppna hjärtan. Den skiljer sig från Trollhättan, Västra Götaland och Bergslagen som har en annan undergroundmiljö. Vad som är orsak till detta bestialiska mordbrandsförsök vet vi inte även fast Lena Mellin i Aftonbladet har sin teori. Mellin menar implicit att den person som läckte mailen från finansdepartementet vill illa. Vill sprida oro. Ledarsidorna.se kan i sammanhanget inte utesluta en viss avundsjuka från Aftonbladet som det mer uppriktiga motivet. Att en ”enkel” bloggare var först med nyheten. Om inte annat gör Lena Mellin Aftonbladet en otjänst ur ett publicistiskt perspektiv.

När sanningen är demokratins motståndares bästa vapen och vi försvarar oss med mörkläggning och vita lögner är vi inte längre en upplyst demokrati.

En redaktion med den grundinställningen är inte heller publicistiskt mogen till annat än att producera propagandapampfletter. Inställningen Mellin har skulle kunnat vittna om att Mellin fick sin journalistiska skolning på Bommersviksakademin istället för Journalisthögskolan. Men hon har faktiskt gått den senare vilket är väl dokumenterat genom hennes forna kurskamrater till Ledarsidorna.se. Om Lena Mellin ansvarat för regeringens kriskommunikation hade sannolikt slutresultatet blivit milt sagt annorlunda än vad finansdepartementet presterat idag.

Om vi nu återvänder till Magdalena Andersson och Max Elgers så har de nu utnyttjat situationen maximalt. De tar tillbaka initiativet genom att vara just ärliga och hålla sig till sanningen. Besk medicin är att vänta och de har nu lyckats manövrera sig och delar av regeringen, Morgan Johansson tills vidare undantagen, till en position där de faktiskt kan komma med ännu sämre nyheter utan allt för hård kritik. På så sätt, genom ärlighet, kan de undvika oro i samhällskroppen.

Om sedan statsministern utnyttjar den möjligheten, han som varje gång han lovat ordning och reda ställt till det ännu mer, är osäkert men det får framtiden utvisa. Morgan Johanssons göranden och låtanden, inkluderat statsministerns och Johanssons staber, bör i vilket fall som helst utredas närmare av statsministern själv. Om inte får vi hoppas att Konstitutionsutskottet hjälper regeringen på traven i den revisionen av ledarskapet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se