Misstroendevotum

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 10 Okt 2015 2015-10-10
E-post 0

Decemberöverenskommelsen upphävs. Det beskedet kom från samtliga partier i alliansen igår efter att Kristdemokraternas riksting beslutat att partiet lämnar den blocköverskridande uppgörelsen. Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att detta innebär att Sverige befinner sig i ett helt nytt politiskt läge.

–Det här är en så kallad kaossituation – en kritisk situation där en part gör någonting och de andra parterna svarar på det, så kan man hamna i – ja nästan i vad som helst, säger Peter Esaiasson.

En annan kommentar, tämligen obsolet, kom från regeringen:

“Det är upprörande att de borgerliga partierna bryter en överenskommelse som de skrivit under och försvarat inför väljarna”, säger statsminister Stefan Löfven i en skriftlig kommentar till TT.

Problemet för Löfven med det uttalandet är att mellan 70 och 98 procent av KD:s väljare är motståndare till överenskommelsen samt att inget parti gick till val på den frågan. När KD medlemmar nu till slut, via sina demokratiskt valda ombud, sagt sitt är det inget att uppröras över. Det är så demokrati fungerar.  Att det dessutom skulle leda till en kaossituation är missvisande. Det råder redan kaos i såväl Riksdag som regering. Den ledarredaktion som presterar den i särklass bästa analysen idag är Expressen som menar att inte något parti idag kan sägas vara regerings- eller ledarfähigt. Inget parti förtjänar godkänt efter att ha satt landet i andra hand. Rent generellt visar Expressen upp en positiv utveckling kvalitetsmässigt på ledarplats.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Det är inte sannolikt att Alliansen kommer fälla budgeten, hur soppig den än kan te sig, då de inte har ett samlat alternativ.

Ur det perspektivet tuffar sannolikt regeringen Löfven vidare i minst ett halvår till, tills tilläggsbudgeten skall presenteras under våren. Den kan däremot visa sig kantas av mer dramatik då den skall justera för de migrationskostnader och den flyktingmottagning vi ser under hösten och under första kvartalet 2016.

Det som däremot kan hända är att decemberöverenskommelsens hädanfärd nu öppnar för en rad med misstroendevotum mot enskilda ministrar. Sverigedemokraterna har redan lämnat in en sådan mot Magdalena Andersson men frågan är om inte det är att missa målet om målet är att avsätta en minister.

Andersson har de facto skött sig bättre än de flesta i regeringen men det skall inte tolkas som ett betyg på en godkänd prestation. Regeringen som helhet underpresterar grovt dagligen. De ministrar som definitivt vanskött sina ämbeten, och som skulle vara lättare att samla ett misstroendevotum kring, är – utan inbördes rangordning:

  • Anna Johansson, infrastrukturminister, som genom oskickligt handlag fördyrade Förbifart Stockholm med 700 MSEK. För detta har hon fått allvarlig, och enig, kritik av Konstitutionsutskottet
  • Morgan Johansson, migrationsminister, som trots varningssignaler från mitten av augusti nu försatt hela asyl- och migrationssystemet i ett stadium av systeminfarkt. Johansson har utöver detta försenat inarbetningen av FN:s resolution 2178, mot resande stridande, på ett sådant sätt att vi idag anses vara en ”safe-haven” för terrorister internationellt
  • Mehmet Kaplan, bostadsminister, som överlag varit i det närmaste aktivt passiv trots den kända bristen på 430 000 bostäder fram till 2020. Dagens flyktingströmmar gör situationen ännu värre
  • Margot Wallström, utrikesminister, som på tretton månader lyckat göra oss obsoleta eller non grata med runt trettio länder. De flesta av dessa av strategisk karaktär och till men för svensk exportindustri och svenska jobb
  • Sven Erik Bucht, landsbygdsminister, som genom aktiv passivitet och ohörsamhet mot riksdagens jordbruksutskott medverkar till mjölkböndernas kris. Som minister har han inte hörsammat när riksdagen kallat till utfrågningar.

Som av en ren händelse så ingår tre av dessa ministrar, Bucht, Johansson och Kaplan, i ett och samma departement. Mikael Dambergs Näringsdepartement vilket borde föranleda en del frågetecken kring hans förmågor som minister.

När statsvetare skriver att vi går in i en kaossituation där allt kan hända missar de alla målet. Ledarsidorna.se position kring Decemberöverenskommelsen har varit tydlig hela tiden, den har varit “Grundlagsnära” och måste betecknas som en överenskommelse i demokratins gränsland.

Sverige har levt i en kaossituation där allt möjligt visar sig kunna hända sedan tretton månader tillbaka. Riksdag och regering präglas av ett stokastiskt anslag och utan eftertanke, mål eller klar idé om vad som krävs och hur det går till att regera ett land. Mycket sämre än de senaste tretton månaderna kan det knappast gå för vare sig regering eller opposition.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se