Överrullad och undanträngd

  • Onsdag 7 Okt 2015 2015-10-07
E-post 0

De stora migrantströmningarna i år kommer att göra regeringens budgetproposition obsolet innan den ens kommer till votering. Något som dessvärre nu skyms i debatten är hur det ser ut i kommunerna efter att de med beviljad uppehållstillstånds statsbidrag upphör efter två års kommunplacering. Vid den tidpunkten rullas försörjningsansvaret över från staten till den kommun den enskilde bosatt sig i eller blivit anvisad till. I dagsläget kan vi konstatera att kommuner som Ludvika helt enkelt inte får ut kommunplacerade i produktionen. Budgeten för försörjningsstöd sprängde taket med 80 procent 2014. Denna siffra korrelerar mot de nyanlända som bosatte sig i Ludvika 2012. Effekterna på kommunens budget kom två år senare eller ganska exakt när statsbidragen upphörde.

Denna utveckling borde inte förvåna någon då endast 50 procent av de nyanlända är ”i sysselsättning” efter åtta år. Sextiofem procent är ”i sysselsättning” efter femton år. För att hamna inom  begreppet ”i sysselsättning” krävs endast att du är sysselsatt i lönearbete, lönebidragsarbete eller hjälper släkting minst en timme per vecka. Begreppet är därmed grovt missvisande, en bättre parameter skulle ”grad av egenförsörjning” vara. Ansvaret för 2013 års kommunplacerade nyanlända kommer rullas över i år. 2014 års kommunplacerade kommer rullas över 2016. Av de som idag anländer till Sverige som får stanna, Migrationsverkets handläggningstid ligger på runt ett år, kommer kostnaden rullas över på kommunerna 2018. Om siffrorna från Ludvika med fler kommuner står sig, och ackumuleras, kommer vi valåret 2018 se ett antal kommunala budgetar som i praktiken har imploderat. Där undanträngningseffekterna blir sådana att till och med lagstadgade verksamheter ställs mot varandra när kommuner tvingas dra ner eller ställa in olika verksamheter de är skyldiga till enligt lag.

Hur vi än vänder och vrider på kuttingen så blir det uppenbart att regeringen måste ta till kraftiga åtgärder för att ha en chans att undvika en stats- och kommunfinansiell kollaps. Att fortsätta förneka att de historiska volymerna är en kostnad som tränger undan annan verksamhet senare i kedjan vore olyckligt, ännu olyckligare är att inte idag ta höjd för de överrullningseffekter som kommer två år efter kommunplacering.

Och dessa effekter kommer bli historiskt stora.  Hur stora ger oss Migrationsverkets beslut BOCA 14 för 2015, ” Biträdande operativa chefens beslut om mandat att godkänna nyttjande av tillfälliga boendeplatser i extraordinärt läge enligt kvalitetsavdelningens instruktion 27/2015”, ledtrådar till.

Den operative chefen, Jan-Olov Wallin, tar nu det beslut som erfordras för att i stor skala ta i anspråk kommunala idrottsanläggningar, kursgårdar eller andra fastigheter. Detta är en åtgärd från staten som annars bara är tänkt att nyttjas vid krig eller större naturkatastrofer. Beslutet har du som Slide-share i slutet på artikeln.

Nästa steg på trappan är tvångsrekvisiton av privata fastigheter.

Vad allt detta kommer få för konsekvenser i dagens primärvård eller kommunal verksamhet är svårt att överblicka.Hur opinionen påverkas vid inställda idrottsevenemang eller annat är minst lika vanskligt att ha någon åsikt om.  Ännu svårare blir det att förbereda sig för de överrullningseffekter och opinionsförändringar som inträder när asylärendena är prövade och övergår i kommunplaceringar.

Där statsbidragen upphör efter två års placering. Med allt vad det innebär i undanträngningseffekter i kommunala budgetar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se