oktober 2015


Det Sverige vi vände ryggen

Jan Edling, LO:s förre expert och utredare, ger genom Verdandi ut en rapport som effektivt klär av de senaste tjugo årens riksdagar och regeringars oförmågor. Utan misskund.


No Picture

En anspänning

Verksamheter som skola och socialtjänst kommer att påverkas kraftigt i många kommuner om flyktingströmmen fortsätter i samma takt som nu. Redan idag är situationen mycket ansträngd på många håll. Det visar de rapporter som landets länsstyrelser nu…Sverige tillsammans?

Sverige tillsammans, regeringens seminariedag för förbättrad integration, genomförs i skuggan av en allt dystrare verklighet.No Picture

Obsolet käbbel

Kort kommentar till kvällens partiledardebatt. Obsolet käbbel är det intryck som stannar kvar när jag lägger huvudet på kudden.


Vid porten

Polisen har nu definierat den ökade flyktingströmmen som “en särskild händelse”. Men vad är det? En födelsedag, en vinst på Lotto eller är det något annat?