Snart är det vinter och skidan den slinter

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 13 Okt 2015 2015-10-13
E-post 0

I gårdagens radioduell i SR P1 Mellan statsminister Stefan Löfven och moderaternas Anna Kinberg Batra blev en bekräftelse av att regeringen med emfas hävdar den höga utbildningsnivån bland syrier som legitimitet för den generösa och till stor del okontrollerade tillströmningen av nyanlända.

Siffrorna som statsministern väljer att använda är att ungefär hälften skulle vara i besittning av en arbetsmarknadsadekvat utbildning. Det finns goda skäl att repetera utfallet från 2012-2014 års arbetsmarknadsprövningar. Den som önskar det repeterat kan ta del av det här. Vidare är den syriska gruppen fortfarande den största men är i minoritet i om vi lägger ihop de andra. De andra som kommer från länder som Finland numera inte medger uppehållstillstånd för.

Vad statsministern inte heller nämner är att det syriska skolsystemet har en helt annorlunda uppbyggnad. Den obligatoriska grundskolan är sex år vartefter resterande är frivillig.  Skillnaden i begreppet fullgjord grundskola mellan Syrien och Sverige är därmed tre år. Mellan den obligatoriska skolan skiljer det sex år då vi har obligatoriskt gymnasium i praktiken. Detta slår igenom i statistiken där en syrisk person i arbetsför ålder har drygt sju års skolunderbyggnad i snitt, en svensk inrikesfödd drygt elva.

Det är inte bara språket som kommer utgöra ett hinder för etablering på den svenska arbetsmarknaden utan ren och skär kompetens. Det är heller inte alla de goda exempel i mikroformat, som redogjordes vid Sverige-tillsammans – dagen på Münchenbryggeriet i Stockholm igår som kommer utgöra lösningen på de akuta problem som kommuner och regioner står inför.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Morgan Johansson, migrationsminister S, lever i någon form av uppfattning att bara kommunerna tar emot fler kan vi fylla på med ytterligare utan egentliga begränsningar. Det exklusiva Hotellet Holiday Club i Åre öppnar upp för asylsökande under en period på 3-4 veckor för 200 flyktingar. De anländer under de närmaste dagarna som en tillfällig lösning. Vi kan fundera något på denna tillfälliga lösning och om det finns något bakom Morgan Johanssons tidigare uttalande om att en inventering av privata anläggningar nu genomförs. Om hur logistiken är tänkt att utformas och de nyanländas reaktioner när de kanske måste lämna ett exklusivt hotell för att omfördelas till en hyrd campingplats efter några veckor. Var den nu finns.

Att upplåta något tillfälligt kan visa sig vara ett vanskligt risktagande av fler skäl. Framför allt när delar av samhället, som polisen, intagit stabsberedskap samt att personal omfördelas från Försvarsmakten till Migrationsverket. Det kan innebära att vi hamnar i en situation där annan lagstiftning, som Förfogandelagen, kan kicka in. Andra mindre behagliga lagrum är Regeringsformens 2 kapitel 15 §:

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Tillfälliga lösningar har en tendens att antingen bli permanenta eller utlösa annan oro i samhällskroppen. Det ligger i det allmänna intresset att inte ha 1 000-tals hemlösa nyanlända då det skulle innebära oro i samhällskroppen.

Även fast Åre-borna är positivt nyfikna idag, lite av katastrofturism då de fått löften om att deras ansträngning bara är för en kortare tid innan dunjackor och minkpälsar åter fyller gränderna, ska vi inte underskatta vilken förändring som inträffar när en ort med 1 417 invånare blir värd för 200 nyanlända som hamnar i omedelbar sysslolöshet.

Det kan inte uteslutas att det även blir en dyr affär i slutändan för Holiday Clubs ägare, slitaget på fastigheter som upplåts med kort varsel för dessa ändamål är stort och Holiday Clubs vanliga kundklientel kräver sannolikt samma standard som tidigare år för det de betalar för.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se