Som en åsna mellan två hötappar

@ Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 22 Okt 2015 2015-10-22
E-post 0

Antalet asylsökande väntas bli dubbelt så stort jämfört med tidigare prognos – 160 000 människor i år och 135 000 nästa år, uppger en regeringskälla för TT. Samtidigt har finansdepartementet bett UD beskriva konsekvenserna om man skar bort 60 procent av biståndsbudgeten för att betala flyktingnotan. Konsekvenser som, menar UD, skulle vara katastrofala.

“Barn i fattiga länder får avbryta sin skolgång. Fler mammor kan komma att avlida till följd av förlossningar. Skyddet av skogar, hav och andra ekosystem försvagas”.

Lika skarpt formulerar sig UD om följderna för den svenska kandidaturen till FNs säkerhetsråd. En kandidatur som regeringen lägger stor kraft på och som både Statsminister Stefan Löfven och Utrikesminister Margot Wallström satsat mycket prestige på att vinna.

Detta senare dock i sammanhanget en mindre angelägen fråga. Det är ingen hemlighet att i internationella kretsar, förutom de länder som tar emot mest bistånd samt Sydamerika, att Sverige betecknas som den svagaste kandidaten av Italien, Nederländerna och Sverige efter Margot Wallströms avtryck i utrikespolitiken. Vi har, uppger säkra källor, vare sig EU eller ens Skandinavien bakom oss. Kristina Perssons, framtidsminster (S), och Marita Ulvskogs, EU – parlamentariker (S), pekfingrar mot Finland och enskilda ministrar som till exempel före detta statsministern och nuvarande finansministern Alexander Stubb är inget som har glömts bort. Inte heller Kristina Perssons olika utfall mot Danmark är något som danskarna har ett ljust minne av. Inte heller Norge är att räkna med då vi fått inofficiell kritik för vår migrationspolitik och dålig kontroll över förkomna pass.

Stefan Löfvens storvulna löfte i Addis Abeba till Afrikanska Unionen i augusti i år är redan obsolet. Vi kommer inte hålla löftet om enprocentsmålet. Ett löfte som då fick varma applåder men som han svek i praktiken när han klev på planet hem.

Listan på svikna löften författas inte bara på svenska utan finns numera tillgänglig på fler språk.

Vi kan fundera på argumenten från Utrikesdepartementets politiska ledning. En plats i FN:s Säkerhetsråd är en ren prestigepost. Carl Bildt har tidigare varit tveksam till kandidaturen då resultat oftast skapas utanför rådet i hoppande allianser. Rådet är mäktigt men bara så länge de fem permanenta medlemmarna med veto-rätt är överens. Resten är mest röstboskap men med fina titlar.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Det som läckt ut, 160 000 asylsökande i år och 135 000 under 2016, kommer sätta det svenska samhället på hårda prov för en generation framåt. Även om 2017 och 2018 skulle innebära noll personer, vilket är orimligt att anta oavsett utfall av förhandlingarna, kommer systempåverkan i samtliga samhällssystem bli märkbar för alla medborgare. Redan idag är pressen på primärvård så pass hög i vissa delar av landet att akutsjukvården påverkas. Tandvård finns i praktiken inte längre att få genom Folktandvården i stora delar av landet. Skolorna i Norberg tvingas till undervisning i fikarum och andra lokaler ej avsedda för undervisning. Och då är det redan idag.

De stora överrullningseffekterna på den kommunala ekonomin har ännu inte infunnit sig. Effekter som ligger kvar i många år framöver.

2014 kunde Ludvika kommun uppvisa ett budgetutfall för försörjningsstödet som överskred prognosen med 80 procent. Den överväldigande merparten av den kostnaden var det försörjningsstöd som betalades ut för de nyanlända som kommunplacerades 2011 och 2012 i Ludvika. Efter två år upphör statsbidragen för kommunplacerade och ansvaret för dessa åvilar då kommunerna. Av de som kommer i år, 160 000, kommer runt 70 procent få uppehållstillstånd i någon form eller cirka 110 000. Att dessa skulle klara av att försörja sig själva är sannolikt mindre troligt. De kommer behöva att förses med bostad, skola samt mat för dagen genom kommunernas försorg från och med 2017/2018. Nästa ordinarie val är 2018.

För två veckor sedan presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ekonomiska rapport. I den fanns bedömningen att kommunalskatten måste höjas med två kronor per hundralapp fram till 2019, bland annat på grund av kostnader för flyktingar. Nu är prognosen på antalet asylsökande dubblerad varför SKL prognos med stor sannolikhet redan är passé.

Och då har vi inte börjat bända i boendefrågan. Sveriges Byggindustrier rapporterar att vi riskerar att se färre bostäder byggas under 2016 än i år. Huruvida detta är korrekt eller inte är osäkert då denna organisation är en ren intresseorganisation som nu, som alltid, klagar över skattetrycket. Klarlagt är dock att bostadsminister Mehmet Kaplan genom sin bostadsproposition kommer att försvåra bostadsproduktionen då han nu anser att fler skall kunna överklaga beviljade bygglovsärenden.

Finns det då någon ljusning? Nej. Och ja. Källor rapporterar att statsministern under veckan fått en ”aha”-upplevelse vid sitt besök i Trelleborg. Han insåg till slut det många har varnat för men som den identitetspolitiskt skolade staben från Bommersvik i det längsta hållit borta. Att vi står inför att pressa kommunerna över gränsen till kollaps. Vi är redan i en situation där kommuner och stadsdelsnämnder begår lagbrott då de inte kan uppfylla olika lagars krav på verksamhet. Av ekonomiska skäl. Det finns dock inte något som tyder på att vi kommer se beslut inom en snar framtid då slitningarna i regeringen fortfarande låser eventuella åtgärder som skulle kunna få effekt.

Hur till slut Stefan Löfven väljer att agera efter sin nyvunna insikt kommer få genomslag i opinionen. Inte bara nu utan kanske framför allt valåret 2018. Stefan Löfven kan komma att tjäna på att lyssna mer på sina egna kommunalråd än sina sidoorganisationer samt sluta snegla på Sverigedemokraternas opinionssiffror. Om han sätter kommunernas överlevnadsvillkor före allt annat kan han inte bara rädda Sverige utan även det socialdemokratiska partiet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.