Sverige mobiliserar

  • Torsdag 8 Okt 2015 2015-10-08
E-post 0

Under tisdagen den 6 oktober påbörjades nästa fas i upptrappningen av flyktingkrisen. Vid ett samverkansmöte mellan Migrationsverket och beslutades om vilka kompetensprofiler som skulle råda när nu Försvarsmakten skall avdela personal ur insatsförbanden till att sköta Migrationsverkets handläggning.

Denna omfördelning av personal vittnar tydligt om att Sverige, och svenska myndigheter, befinner sig på kollapsens rand. Insatsförbandens personal, som normalt svarar för incidentberedskapen vid olika förband, skall registrera och handleda nyanlända asylsökande. Protokollet kan du läsa i slutet av artikeln. 

För att kunna driva detta vidare med ökad intensitet behöver jag sponsorer.

För att kunna driva detta vidare med ökad intensitet behöver jag sponsorer. Jag tackar ödmjukast på förhand. OBS: F.n störningar i Nordeas Swish-tjänst!

Vidare har Ledarsidorna.se tagit del av ett internt mail, som ej kan publiceras utan att röja källan samt vilka konsekvenser det får för beredskapen vid vissa förband, som ger att denna omfördelning skall gälla från och med vecka 42 till och med 1.a kvartalets utgång 2016. Tryckfriheten omfattar inte information av betydelse för rikets säkerhet, ej heller när källa riskerar att röjas varför Ledarsidorna.se ej publicerar innehållet i mailet.

Omfördelningen av personal sker i varje fall enligt regeringens önskemål.

Att vi kan förvänta oss bibehållna volymer stärks även av att  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, under fredagen vill ha svar från landets kommuner om hur de kan parera en framtida flyktingkris. MSB, som agerar på regeringens uppdrag, har ställt två frågor.

Det ena scenariot handlar om att dagens flyktingsituation skulle hålla i sig i uppåt ett år, och det andra om att nivån på flyktingmottagandet skulle vara dubbelt så hög som idag, under ett års tid framöver. Trots att flera kommuner redan idag varnar för en nära förestående systemkollaps så aviserar regeringen, genom MSB, att de inte avser agera. Detta i sin tur stärks av information från källor närstående den turkiska regeringen till Ledarsidorna.se som meddelar att den turkiska ambassadören idag på tjänstemannanivå framfört synpunkter på att Sverige inte kommer godkänna Turkiet som säkert land.

Just denna definition är avgörande för om Turkiet skall kunna svara för EU:s yttre gränskontroll. Sverige ser ut, att som ett av två länder, vara emot denna lösning.

Allt tyder på att regeringen bakvägen inför ett undantagstillstånd. Ett undantagstillstånd som kommer att vara normalläget för minst ett, sannolikt två, år framöver.

Edit 20:10

Regeringen har kallat till ett extra regeringssammanträde. Migrationsminister Morgan Johansson har en punkt, oklart vad, att föredra kl 09:10 fredagen den 9 oktober.

Slut edit.

Sverige mobiliserar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se