Systeminfarkten i flyktingmottagandet

  • Onsdag 7 Okt 2015 2015-10-07
E-post 0

Migrationsverket tvingas nu förenkla asylprocessen eftersom handläggningstiderna ökar så kraftigt. Det räcker inte med att anställa fler utan hitta nya arbetssätt. Den genomsnittliga tiden till beslut har ökat med över hundra dagar sedan i januari. Nu tar det i snitt över fem månader innan den asylsökande får träffa en handläggare och berätta om sina asylskäl och över nio månader till beslut rapporterar SR.

Samtidigt motsätter sig, rapporterar säkra källor i regeringskansliet, Miljöpartiet sig alla ingrepp i asylprocessen som skulle rucka på deras krav om individuell prövning. Migrationsverket vill göra åtskillnad på ärenden där enklare ärenden kan få en förenklad handläggning. Implementeringen av begreppet ”säkra länder” är en sådan som Miljöpartiet motsätter sig. Miljöpartiet motsätter sig utöver detta en förstärkning av Frontex samt låta Turkiet ansvara för EU:s yttre gräns och flyktingurval.

Hur detta slår finns det numera otaliga rapporter om. I Malmö anställer nu Migrationsverket runt 100 personer, Stockholm står näst i tur med 50 nyanställda. Det finns inte tid till bakgrundskontroll eller djupare introduktionsutbildning. Facket hinner inte heller med. I Malmö är situationen i praktiken utom kontroll

  • En krisledning har tillsatts för att lösa Malmö stads problem med allt fler flyktingar
  • Kommunen har över tusen flyktingbarn i olika boenden och saknar nu plats till de hundra barn som dagligen anländer
  • På Posthusplatsen inrättar kommunen en ny flyktingmottagning
  • Flyktingmottagningen ska dels avlasta Centralstationen, dels skapa en effektivare registrering av alla asylsökande
  • Frivilliga aktörer inbjuds att hjälpa till i den nya mottagningen.

Till detta kommer över tid fogas de som inte beviljas asyl i våra grannländer Norge respektive Finland. Finland underkänner 60 procent av asylansökningarna och kommer att skicka tillbaka dessa till det land som de kom från närmast. Sverige.

Om en asylsökande tillhör en terroriststämplad organisation är risken för upptäckt i praktiken obefintlig. Skulle personen upptäckas händer dessutom i praktiken ingenting i normalfallet. Endast en handfull handläggare har kompetensen att göra den typen av djuputredningar samt har kunskapen och viljan att de skulle kunna upptäcka att en person tillhör en terroriststämplad organisation. Runt en procent av alla handläggare har denna kompetens rapporterar flera källor.

En mycket stor grupp handläggare känner inte ens till de terrorstämplade organisationerna och sedan finns det sympatisörerna – som av princip aldrig skulle göra en anmälan till Migrationsverkets säkerhetsavdelning av ideologiska skäl. En stor grupp är den som är skrämda till tystnad. Att inte göra någonting är ett säkert sätt att behålla jobbet på ett verk som präglas av rädsla och stress. Skulle en anmälan om misstanke ändå göras så händer i normalfallet ingenting. Hotas terroristen liv och hälsa, vilket ligger i sakens natur, får denne stanna. Inledningsvis med tillfälligt uppehållstillstånd istället för permanent, men tillfälligt blir i praktiken per automatik permanent över tid.

Vi har inte längre kontroll över vilka som kommer till Sverige.

Ordning och reda, som statsministern utlovade, i flyktingpolitiken. Han skall dock inte lastas för detta då hans regeringspartner Miljöpartiet genom sitt beslut tillsammans med Alliansen bäddat för dagens situation. Att inte komma tillrätta med den, och markera för Miljöpartiet att detta inte håller längre, är däremot Stefan Löfvens ansvar. Ett ansvar han inte kommer undan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se