Systemstress, systeminfarkter och dominospel

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 10 Okt 2015 2015-10-10
E-post 0

Morgan Johansson, Migrationsminister S, intervjuades igår i SR Lördagsintervjun. Han menar i intervjun att även fast systemen är under stress så har regeringen kontroll över skeendet. Johansson hävdar att de migranter som nu anländer kommer kunna erbjudas tak över huvudet och mat från första dagen. Johansson ville i fredagens kvart i fem-ekot inte använda sig av begrepp som tak i invandringen.

Signalerna från övriga landet och migrationsministerns utsago hänger inte ihop.

För att hinna bygga klart det tältläger som regeringen har sagt kan behövas innan vintern måste beställningen komma inom kort. Många av de 180 tältplatser som går att ordna fram i Skåne är redan upptagna av personer som går igenom militärutbildning. Om det blir frågan om att uppföra tältläger är det ett komplicerat arbete med att få vatten, avlopp och värme att fungera.

Vi har inte heller fått någon beställning från Migrationsverket utan de har hittills bara handlat om att ställa mark till förfogande, säger Jan Bohman som är informationschef vid militärregion Syd.

Utöver detta har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB,  på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av länens förmåga att hantera flyktingsituationen och att skapa kontinuitet i verksamheten.

Bedömningen som länen ska göras utifrån följande två scenarier:

  1. Situationen fortgår under en längre tid med nuvarande antal inkommande flyktingar och migranter till länet.
  2. Situationen fortgår under en längre tid med ett kraftigt ökat antal flyktingar och migranter, jämfört med dagens situation, som kommer till länet.
Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Länsstyrelsen i Jämtlands läns svar, som finns inbäddat som Slide-Share dokument i slutet av artikeln, kan stå för sig självt. Det är skräckläsning rakt igenom och vittnar om samhällssystem som redan idag balanserar på infarktens rand.

På kort sikt med nuvarande antal inkommande flyktingar så ser länet verksamheten med hälsoundersökningar som kritisk. Här nämner länstyrelsen i Jämtlands län ingående kommuner risken för smittspridning och bristen på vaccin. Med nuvarande antal inkommande flyktingar på lång sikt så ser de även belastningen på psykiatri och tandvård som kritisk. Om antalet inkommande flyktingar ökar kraftigt så finns risk att belastningen på akutsjukvård och ambulansverksamheten blir kritisk om inte primärvården fungerar tillfredställande.

Domino-effekterna, eller hur en kollaps i ett system, som primärvården till exempel, smittar akutsjukvården löper som en dov underton i hela dokumentet. Situationen beskrivs som kritisk redan idag. Utan att Jämtland börjat känna av de senaste två veckornas ökade mängder asylsökande i någon nämnvärd omfattning. Ännu så länge bör påpekas. Jämtlands län hade den 1 oktober 1958 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets system samt 642 kommunplacerade. Länet präglas av stora avstånd, lägre inkomster än övriga landet och väsentligt lägre medborgarservice än till exempel storstadsregionerna.

När Morgan Johansson i Lördagsintervjun menar att situationen är under kontroll kan det inte uteslutas att det en åsikt som han får stå för själv. Svaret från bland annat länsstyrelsen i Jämtlands län ger en något annorlunda bild, en bild som Jämtland delar med de flesta andra län. I vilken omfattning regeringen slutligen kommer lyssna på de remissvar som MSB samlar in återstår att se.

Huruvida mantalsskrivna medborgare i Jämtlands län med flera är förberedda på systemstressen och upplever sig delaktiga i besluten, eller om regeringen avsett informera länsstyrelser, kommuner och väljare närmare om det faktiska läget, är tills vidare okänt för Ledarsidorna.se.

   Swish: 0701-73 22 60 Plusgiro: 151 99 70-6

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se